fbpx
Hoppa till innehåll

Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö (LIA)

Vill du på ett enkelt och systematiskt sätt rapportera och utreda olyckor och tillbud, göra riskbedömningar och följa upp med åtgärder? Då är svaret LIA. Det är ett kostnadsfritt system som passar både stora och små företag, där alla medarbetare aktivt kan delta och rapportera. LIA är ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det är enkelt att få en överblick över arbetsmiljöförbättringar samt att ta fram rapporter. Det finns även en APP-funktion för ökad tillgänglighet.

Vad är IA och LIA?

IA är en förkortning för ”Informationssystem om Arbetsmiljö”, ett webbaserat informationssystem för att rapportera, följa upp och åtgärda händelser på arbetsplatsen. Systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

LIA är en anpassning av IA-system, som riktar sig enbart till Livsmedelsbranschen. LIA står för Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö.

Systemet är gratis och utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Var kan jag läsa mer om LIA-systemet och ansluta företaget?

Nu har LIA-systemet fått en egen webb-plats. Där kan du hitta vanliga frågor och svar samt hur du blir kund. Där finns även anmälan till utbildning, nyheter och kundexempel och inloggning till systemet. Webbplatsen finns på svenska och engelska. Ta mig dit.

Inspiration – så jobbar Spendrups i LIA-systemet

Här ger Spendrups en inblick i hur de tar hand om sina arbetsmiljörisker i LIA-systemet.

Livsmedels­företagen har återkommande utskottsmöten

Livsmedelsföretagen har återkommande utskottsmöten som syftar till att låta dig som företagare i livsmedelsbranschen komma med synpunkter, frågor och förbättringsförslag avseende Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö (LIA). Mötet är öppet för alla Livsmedelsföretagens medlemsföretag. Håll utkik i kalendern.

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.