fbpx
Hoppa till innehåll

Mallar, checklistor & stöd för arbetsmiljöarbetet

Här har vi samlat checklistor och annat material som kan fungera som underlag när du undersöker arbetsmiljön och tar fram vissa dokument – som till exempel för riskbedömning, handlingsplan, policy, rutiner samt instruktioner.

Mallar fungerar som stöddokument och kan därför behöva anpassas efter din verksamhet. Skriv texter som enkelt kan förstås av alla på arbetsstället. Komplettera gärna instruktioner och rutiner med bilder – det ökar tydligheten och blir enklare att förstå.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Prevent – Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och hur gör man

Prevent – Arbetsmiljö inom livsmedelsbranschen – vår branschsida

Arbetsmiljöverket – Om systematiskt arbetsmiljöarbete – föreskrifterna och vägledning

Mallar

Prevent – Mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket – Mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete

Prevent – Alkohol- och drogpolicy

Prevent – Krishantering – mallar

Arbetsmiljöverket – Trafiksäkerhetspolicy

Arbetsmiljöverket – Medicinska kontroller mall för beställningsblankett

Checklistor

Prevent – Checklistor för att undersöka arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket – Checklistor för att undersöka arbetsmiljön

Verktyg            

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA-enkäten Prevent

Sexuella trakasserier – Medarbetarenkät om sexuella trakasserier Prevent

Inkludera och förebygg kränkningar – Inkludo ett spel för att sätt igång diskussioner Prevent

Arbetsanpassning – upptäck tidiga tecken på ohälsa, håll strukturerade samtal och anpassa arbetet Arbetsplatsdialogen Prevent

Arbetsanpassning och rehabilitering – Vägledning Prevent

Arbetsanpassning – vägledning och mallar – Prehabguiden Suntarbetsliv

Buller – vägledning för riskbedömning samt mallar – Bullerguiden Prevent

Ergonomi – vägledning för riskbedömning samt mallar – Ergonomihjälpen Prevent

Kemiska arbetsmiljörisker – information, lagar och regler som gäller – Kemiguiden Prevent

Vibrationer – vägledning för riskbedömning samt mallar – Vibrationsguiden Prevent

Alkohol och andra droger – Information och vägledning Prevent

Länkar – mer om arbetsmiljö och ämnesområden

Prevent – Prevent – arbetsmiljö i samverkan

Arbetsmiljöverket – Start – Arbetsmiljöverket (av.se)

Suntarbetsliv (drivs av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona) – Suntarbetsliv – tillsammans för friska arbetsplatser – Suntarbetsliv

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.