fbpx
Hoppa till innehåll

Ensamarbete

Att arbeta ensam kan innebära särskilda risker och det är viktigt att tänka efter vilka dessa kan vara.

Vad är det då som klassas som ensamarbete? Definitionen säger att det är arbeten som innebär fysisk eller social isolering från andra människor. Att man exempelvis är ensam och öppnar upp ett bageri/konditori och ställer sig och bakar ensam klassas alltså som ensamarbete.

Som arbetsgivare måste man göra en riskbedömning om man har arbetstagare som arbetar ensamma på arbetsplatsen och se över vilka risker som finns och hur man kan arbeta för att förebygga så att de eventuella riskerna inte leder till ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningar ska göras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och ska alltid dokumenteras skriftligt. Man kan tänka i termer som: Vilka är riskerna? Hur stor är sannolikheten för att risken ska uppkomma? Hur stor blir konsekvensen om risken skulle leda till ohälsa/olycka? Hur kan man undvika de värsta riskerna när man arbetar ensam? Vilken hjälp finns?

Särskilda risker skulle exempelvis kunna vara öppning och stängning av butik där det sker kontanthantering, användande av riskfyllda maskiner etc. Om ensamarbetet innebär påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall ska det ordnas så att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation. I dagens samhälle finns många tekniska anordningar som kan underlätta för människor att få kontakt med andra.

Introduktion, information och utbildning är oftast den mest effektiva metoden för att förebygga ohälsa och olycksfall, även vid ensamarbete. Se till att arbetstagarna har tydliga instruktioner på hur de ska agera i olika situationer och hur de ska använda den utrustning som finns.

Arbetsmiljöverket poängterar ofta att risken för hot och våld i kombination med ensamarbete måste riskbedömas extra noga.

Vi vill slå ett slag för webbutbildningen ”Säker i butik” som har tagits fram av Prevent och som är en bra grundkurs för samtliga arbetstagare som arbetar med butiksförsäljning och som vill lära sig att förebygga rån, hot och våld. Man får också lära sig hur man kan lindra effekterna av ett eventuellt rån. Utbildningen är gratis.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.