fbpx
Hoppa till innehåll

Företagshälsovård

Vid behov kan du som arbetsgivare behöva anlita företagshälsovård (FHV) för stöd i olika delar av arbetsmiljöarbetet, exempelvis för en ergonomisk undersökning, mätning av bullernivåer, vid arbetsanpassning eller för stödsamtal. FHV erbjuder flera olika tjänster.

Vilka regler gäller?

Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete som reglerna står om när arbetsgivare kan behöva anlita FHV.

Av föreskrifterna framgår att när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, så ska du som arbetsgivare anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Är det något man bör tänka på?

Att ha beställarkompetens är viktigt. Ta först reda på vad verksamheten själv klarar av att göra, för att sedan tydligt kunna beskriva vilka tjänster som FHV behöver anlitas för. Ofta behöver verksamheten inte enbart ha hjälp med att genomföra en undersökning, utan även att få förslag på åtgärder och kanske att upprätta en handlingsplan. Kontrollera gärna om den som anlitas har kunskaper inom er specifika verksamhet.

Det är inte obligatoriskt att ha avtal med FHV, och ibland behöver man fundera över om det möjligen behövs hjälp genom annan expertis och sakkunnig i en viss fråga.

Läs mer i Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster, en guidebok ifrån Prevent. I den kan du steg-för-steg se hur ni tillsammans i verksamheten:

  • gör en behovsanalys
  • prioriterar behov
  • skapar en handlingsplan
  • väljer leverantör
  • inleder samarbetet
  • följer upp utförda tjänster och avtal

Har man en skyddskommitté så är det ett naturligt forum att ta beslut i avseende FHV.

Vilka tjänster erbjuder företagshälsovården?

Hos Sveriges företagshälsor presenteras olika tjänster som FHV kan erbjuda samt information om vissa bidrag som går att söka. Här kan du även söka fram de olika FHV som är ansluta till Sveriges företagshälsor. Läs sedan mer information hos respektive FHV, då tjänsterna varierar något.

Medicinska kontroller och företagshälsovård

Det är vanligt att man som arbetsgivare anlitar en FHV för att genomföra medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2019:3 om medicinska kontroller i arbetslivet. Det finns en mall som underlättar att beställa dessa kontroller Beställning av medicinsk kontroll enligt AFS 2019:3.

Länkar till information och stödverktyg

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.