fbpx
Hoppa till innehåll

Ergonomi

Här har vi samlat nyttig och praktisk information om ergonomi och hur du som arbetsgivare inom livsmedelsbranschen kan arbeta för att förebygga belastningsbesvär.

Inom livsmedelsbranschen finns automatiserade produktionslinjer och gott om arbetshjälpmedel och lyftredskap, men det förekommer även manuellt arbete med tunga lyft, repetitivt arbete samt obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser. För att förebygga belastningsbesvär så är det viktigt med goda kunskaper och att du som arbetsgivare undersöker och riskbedömer ergonomiska arbetsförhållanden, i samverkan med skyddsombud och arbetstagare.

Vilka regler gäller?

Det är i föreskrifterna AFS 2012:2 om belastningsergonomi som reglerna står. Även andra föreskrifter som AFS 1998:5 om arbete vid bildskärm behöver beaktas. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Varför ska en riskbedömning göras?

En riskbedömning och eventuella åtgärder ska göras i syfte att förebygga risker med hälsofarligt eller onödigt tröttande arbete på grund av arbetsställningar, arbetsrörelser, manuell hantering, repetitivt eller handintensivt arbete. Även synförhållanden behöver undersökas.

Du behöver även se till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet på det sätt som är bra för kroppen, och för att använda hjälpmedel och lyftredskap. Avsätt därför tid för att träna arbetsteknik – lyfta och bära rätt – samt använda era hjälpmedel och lyftredskap.

Vilka är era ergonomiutmaningar?

Se exempel på fem ergonomiutmaningar – ogynnsamma arbetsställningar, manuell hantering, tunga lyft, repetitivt arbete samt handintensivt arbete – och få fördjupad information och vägledning.

Ergonomihjälpen – ett metodstöd

Använd Prevents Ergonomihjälpen – ett metodstöd i fyra steg för att på ett systematiskt sätt planera, undersöka och bedöma riskerna, åtgärda och skriva en handlingsplan samt kontrollera åtgärderna. Mallar och exempel ingår.

KIM 1 – en bedömningsmodell vid manuell hantering – lyfta och bära

Kognitiv ergonomi – vad är det?

Kognitiv ergonomi är ett sätt att ta hänsyn till faktorer och förutsättningar i arbetet som påverkar vår förmåga för tankeverksamhet och informationsbehandling, så att vi exempelvis kan ta rätt beslut och minska felaktiga handlingar. Det handlar om att skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö.

Se de korta filmklippen på Prevents hemsida, där Cecilia Berlin, docent produktionsergonomi, Chalmers, förklarar vad som menas med kognitiv ergonomi och om hur man kan få en mer hjärnvänlig arbetsplats. Varför hoppar det grodor ur munnen om vi pratar samtidigt som vi lyssnar på något annat? Hur kan vi få bättre fokus i arbetet? Se de korta filmerna om multitasking, varva vant och ovant, fokusera mera, mänskliga faktorn, samt att lära sig nya saker.

Riskbedöma är svårt – var kan jag få hjälp?

Vid behov kan du som arbetsgivare anlita en ergonom ifrån företagshälsovården med kunskap inom branschen, eller annan sakkunnig hjälp utifrån, för stöd med undersökning, riskbedömning, samt få förslag på lämpliga åtgärder.

Länkar till information och stödverktyg

Prevent – Ergonomi (prevent.se)

Arbetsmiljöverket – Belastningsergonomi – Arbetsmiljöverket (av.se)

Arbetsmiljöverket – Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet – Arbetsmiljöverket (av.se)

Arbetsmiljöverket – broschyr Belasta rätt – så undviker du skador (ADI 447)

Arbetsmiljöverket – broschyr Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala arbetsmiljön (ADI 524)

Sveriges företagshälsor – hitta företagshälsovård nära dig

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.