fbpx
Hoppa till innehåll

Inspektion från Arbetsmiljöverket

Det är Arbetsmiljöverket som har uppdraget att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Som en del i uppdraget genomför de därför informations- och inspektionsinsatser.

Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön

Det är normalt att inspektioner ifrån Arbetsmiljöverket anmäls i förväg, men de har även rätt att göra oanmälda inspektioner.

Oanmälda inspektioner förekommer exempelvis inom myndighetsgemensam tillsyn, via regionala center mot arbetslivskriminalitet, där Arbetsmiljöverket samverkar med andra, exempelvis Polismyndigheten och Migrationsverket. Sådan tillsyn måste inte alltid ske på själva arbetsstället, utan kan även handla om kontroll av lastfordon ute i trafiken. Läs mer om center mot arbetslivskriminalitet här.

Inspektörerna, som du som arbetsgivare träffar, kommer ifrån Avdelningen för inspektion, vilken är uppdelad i fem regioner, nord, mitt, öst, väst samt region syd. Läs mer om Arbetsmiljöverkets organisation och olika avdelningar här.

Kostar inspektionen något?

En inspektion ifrån AV är kostnadsfri, men beroende på eventuella krav som ställs, så kan det bli en kostnad för dig som arbetsgivare att vidta vissa åtgärder, exempelvis att anordna skydd som saknas på maskiner, eller att genomföra undersökningar samt mätningar.

Det finns vissa föreskrifter som är belagda med sanktionsavgifter, vilket i sig kan innebära en kostnad för det fall man inte uppfyller kraven i reglerna. Exempelvis att det saknas tillstånd för de som kör truck, eller att besiktningspliktiga anordningar som vissa trycksatta kärl och lyftanordningar inte är kontrollerade. Läs mer om sanktionsavgifter här.

Vad händer vid en inspektion?

Hur en inspektion går till beror på vad Arbetsmiljöverkets syfte med inspektionen är, och var den genomförs. Om det är en föranmäld inspektion står det normalt i föranmälan vad inspektionen fokuserar på, och om det är något speciellt du bör förbereda.

Det är normalt att man sitter ned i ett möte med AV, med arbetsgivarrepresentanter samt skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant, och samtalar om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt går igenom relevanta dokument. Ofta sker även en rundvandring i verksamheten.  

Inspektionen sammanfattas normalt sett genom att inspektören talar om ifall denne har uppmärksammat brister och om någon skrivelse kommer att skickas till dig som arbetsgivare. Det är vanligt förekommande att arbetsgivare får ett inspektionsmeddelande, där det beskrivs vilka brister som har uppmärksammats och vilka krav som ställs för att åtgärda dessa. Det framgår även en svarstid, eller i vissa fall en tid för uppföljande inspektion då svaren kan redovisas på plats i stället för att skickas in till myndigheten.

Om något är oklart i skrivelsen eller du behöver mer tid på dig för att svara, är det lämpligt att kontakta inspektören. Ett inspektionsmeddelande kan inte överklagas, eftersom det inte är ett beslut.

Läs mer om vilka andra skrivelser som kan bli aktuella, exempelvis förbud eller föreläggande samt vad som menas med sanktionsavgifter och vite här.

Behöver du hjälp eller vill ha mer information?

Du som är medlem hos Livsmedelsföretagen är alltid välkommen att höra av dig med frågor och funderingar till oss, både inför och efter en inspektion.

Länkar till information och stödverktyg

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.