Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Unga i arbetslivet

Det finns särskilda regler för minderåriga (under 18 år) i arbetslivet som regleras i arbetsmiljölagens kapitel 5 samt i föreskrifterna om minderåriga (AFS 2012:3). Reglerna delar upp vad ungdomar mellan 13 t.o.m. 15 år och mellan 16 t.om. 17 år får respektive inte får göra samt vilka arbetstider de får arbeta. Grundregeln är att personer under 13 år inte får arbeta överhuvudtaget, förutom med mycket lätta sysslor.

Arbetsmiljöverket kan ge tillstånd för undantag mot föreskrifterna i vissa fall, både när det gäller arbetstider och för att ungdomar ska få utföra s.k. ”riskfyllda uppgifter” under en tidsbegränsad period.

Det är viktigt att veta att föreskrifterna är straffsanktionerade, vilket innebär att överträdelse kan medföra böter, även om det inte har hänt något.

Dessvärre är ungdomar en riskgrupp när man tittar i olycksfallsstatistik, speciellt unga killar. Ungdomar är olika – framför allt i mognadsgrad och i sociala samspel. Tänk på att en del personer kan vara mindre benägna att fråga och därmed ta större risker.

Det är särskilt viktigt med introduktion och utbildning av minderåriga och att försäkra sig om att de har förstått instruktionerna. En minderårig ska hela tiden ha en utpekad handledare som är tillgänglig på arbetsplatsen. Ensamarbete ska i största mån undvikas.

Reglerna gäller även när företaget tar emot praktikanter. Då har skolan och arbetsplatsen ett gemensamt arbetsmiljöansvar för eleven. Skolan ska först och främst ta reda på att arbetsplatsen som eleven ska ut på är säker och att eleven kommer att få handledning. Arbetsplatsen ska handleda och instruera eleven och se till att det inte händer något. Vid PRAO får eleverna bara utföra lätt och riskfritt arbete, medan gymnasieelever som har APL (arbetsplatsförlagt lärande) har rätt att utföra de uppgifter som finns med i kursplanen. Fortfarande gäller att arbetsgivaren ska anpassa arbetsuppgifterna efter elevens ålder och mognad.

Ungdomar som har fyllt 18 år räknas i lagstiftningen som vuxna.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.