fbpx
Hoppa till innehåll

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar är olika sätt att undersöka och förebygga ohälsa, sjukdom eller skada. Du som arbetsgivaren behöver därför se över vilka slags kontroller som medarbetare kan vara berörda av i din verksamhet, exempelvis på grund av nattarbete, buller, ergonomiska aspekter eller vid datorarbete.

Vilka regler gäller?

Det är bland annat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2019:3 om medicinska kontroller i arbetslivet som reglerna står. Dessa kontroller är till för att exempelvis visa om en medarbetares hälsa tillåter ett visst arbete, eller för att upptäcka tecken på ohälsa på grund av exponering av vissa ämnen, eller för att ge underlag till åtgärder som behöver vidtas i verksamheten.

Även andra föreskrifter omfattar krav på medicinska kontroller och hälsoundersökningar, exempelvis vad gäller buller, smittrisker och datorarbete. Läs mer och se vilka regler som er verksamhet berörs av på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Det är du som arbetsgivare som betalar för kontroller och undersökningar som ska göras på grund av risker i arbetsmiljön.

Kan medarbetare tacka nej till kontrollen?

Det är frivilligt för medarbetare att genomgå en medicinsk kontroll och hälsoundersökning, och de kan därför tacka nej till erbjudandet.

Du måste dock som arbetsgivare vara uppmärksam på den medicinska kontrollen för tjänstbarhetsintyg. Tackar medarbetaren nej till detta, så är det förbjudet att sysselsätta denne om relevant och giltigt tjänstbarhetsintyg saknas för arbetet. Reglerna om tjänstbarhetsintyg är även kopplade till sanktionsavgifter.

Anordna eller erbjuda kontroll?

För de medicinska kontrollerna som AFS 2019:3 omfattar så är det reglerat hur dessa ska anordnas och vad som ska dokumenteras och sparas. Läs mer om det i vägledningen till föreskrifterna.

I andra fall, exempelvis föreskrifterna om buller så regleras inte anordningsförfarandet, i stället framgår det att arbetsgivaren i vissa fall ska erbjuda hörselundersökning. Då är det bra med goda rutiner och att vara tydlig med information och syfte med kontrollen.

Medicinska kontroller och företagshälsovård

Det är vanligt att man som arbetsgivare anlitar företagshälsovården för att genomföra medicinska kontroller och hälsoundersökningar. Läs mer om företagshälsovård. Arbetsmiljöverket har tagit fram en mall som underlättar att anordna och beställa medicinska kontroller.

Länkar till information och stödverktyg