fbpx
Hoppa till innehåll

Arbetsmiljöarbete i det lilla företaget – så kommer du igång

Har ni inte kommit igång med arbetsmiljöarbetet eller tycker att det är krångligt och svårt? Det finns bra och enkelt material att ta stöd av i en uppstartsfas av arbetsmiljöarbetet – så får man vidareutveckla det och bli bättre allt eftersom. Det positiva är att man kommer igång!

Det finns många regler inom arbetsmiljö som man som arbetsgivare är skyldig att följa. Grundläggande för allt arbetsmiljöarbete är att undersöka arbetsmiljön för att se om det finns något som kan orsaka att arbetstagare skadas (olyckor) eller blir sjuka (ohälsa). Genom att starta upp ett Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) så lägger man denna grund. Genom att arbeta med det Systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med arbetstagarna och skyddsombud (om det finns ett sådant) så uppfyller man automatiskt ett av kraven i SAM – kravet kring medverkan.

Man ska alltid skriftligt dokumentera riskbedömningar och handlingsplaner. Man ska alltid göra skriftliga instruktioner för arbete som innebär allvarliga risker.

Men man måste enbart skriftligt dokumentera arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och den årliga uppföljningen av SAM, om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten.

Det är smart att redan ifrån början skriva ned allting – men att hålla det enkelt och anpassat för verksamheten.

Har du funderingar – tveka inte att höra av dig! Vi finns här för att hjälpa våra medlemsföretag att göra rätt.

Råd för dig som vill komma igång

  1. Starta med att röja och städa upp! Ordning och reda med bestämda platser för olika saker minskar flera risker automatiskt och det blir lättstädat och en trevligare arbetsplats.
  2.  Undersök arbetsmiljön! Ta stöd av checklistor för olika undersökningar och skyddsronder.
  3.  Bedöm riskerna! De risker eller ”riskkällor” som hittas ska bedömas – är det en allvarlig risk eller annan risk. Använd gärna en varierad skala med låg, medel eller hög risk. Ta hjälp av en mall.
  4.  Åtgärda! Se till att få bort risken eller minimera den så mycket som det går.
  5.  Gör en handlingsplan! Det som inte kan åtgärdas omedelbart ska skrivas in i en handlingsplan. Ta hjälp av en mall.
  6. Kontrollera åtgärderna! Blev det bra? Var åtgärderna tillräckliga eller behövs ytterligare åtgärder? Skriv in resultatet i handlingsplanen efter kontrollen.
  7.  Fortsätt på samma sätt och gör undersökningar och skyddsronder ofta. Efter ett tag går det att bedöma vilken regelbundenhet som behövs och man kan skapa de rutiner (guidelines, riktlinjer) som behövs för en fortsatt sund och säker arbetsmiljö.
  8. Nu är det dags att vidareutveckla det Systematiska arbetsmiljöarbetet och ta reda på vilka ytterligare aktiviteter som ska göras och hur SAM hänger ihop med övriga föreskrifter och lagkrav.

Vilka regler gäller?

Det är i föreskrifterna AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete som de grundläggande reglerna står. Övriga regler och föreskrifter som kan vara aktuella för verksamheten hittar du hos Arbetsmiljöverket.

Vem ska delta?

Som arbetsgivare ska du se till att arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett gott engagemang med idéer, synpunkter och förslag som lyssnas in, är en god grund för en gemensam säkerhetskultur.

Var finns det mallar och stödverktyg?

Under ”Mallar, checklistor & stöd för arbetsmiljöarbetet” har vi samlat praktisk information och länkar. Saknar du något – kontakta gärna oss.

Hur skaffar vi oss kunskaper i arbetsmiljö?

Vi rekommenderar att chefer och arbetsledare går grundläggande utbildningar i arbetsmiljö, som exempelvis ges via Prevent eller en företagshälsovård. Även Livsmedelsföretagen har vissa utbildningar i arbetsmiljö, se vår kalender eller kontakta oss. Skyddsombuden ska gå erforderlig utbildning och för de som är berörda av Livsmedelsavtalet finns en fastställd nivå.

För goda förutsättningar för samverkan i arbetsmiljöfrågor är det positivt om chefer och skyddsombud går utbildningar i arbetsmiljö tillsammans.

Riskbedöma är svårt – var kan jag få hjälp?

Vid behov kan du som arbetsgivare anlita företagshälsovården med kunskap inom branschen, eller annan sakkunnig hjälp utifrån, för stöd med arbetsmiljöarbetet.

Länkar till information och stödverktyg

Prevent – Kom igång med arbetsmiljöarbetet (prevent.se)

Prevent – Mallar för arbetsmiljöarbetet (prevent.se)

Prevent – Utbildningar och produkter (prevent.se)

Arbetsmiljöverket – Exempel och mallar Komma igång med arbetsmiljöarbetet – Arbetsmiljöverket (av.se)

Livsmedelsföretagen – Mallar, checklistor & stöd för arbetsmiljöarbetet

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.