fbpx
Hoppa till innehåll

Hälsofrämjande ledarskap

Här kan du som chef få mer kunskap om samt vidareutveckla ett hälsofrämjande ledarskap, det vill säga hur du aktivt kan främja och förstärka sådant som redan fungerar bra i din verksamhet.

Hälsofrämjande ledarskap

Ett hälsofrämjande ledarskap handlar om att främja delaktighet och skapa goda förutsättningar för medarbetarna att ha en hälsosam arbetsmiljö. Men hur ska man som chef ta reda på vilka utvecklingsområden man behöver stärka?

I Prevents verktyg Hälsofrämjande ledarskap, finns möjlighet att lära sig mer om sina egna förutsättningar som chef, för att bli stärkt att inspirera och leda andra.

Därefter finns utvecklingsområdet ”hälsofrämjande som affärsstrategi”, med olika metoder att stärka det organisatoriska perspektivet, för dig som chef tillsammans med ledningen.

Läs mer och stärk delaktigheten genom områdena ”tydliga mål och uppgifter”, ”balans och hälsa”, ”återkoppling” samt ”delaktighet och arbetsklimat” och ta del av tips och metoder att använda tillsammans med dina medarbetare.

Länkar till information och stödverktyg

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.