Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Buller

Var går gränsen för vad som anses vara buller? Vad gäller rörande hörselskydd? Det kan du läsa mer om på den här sidan.

Att arbeta med frågan om buller är viktigt eftersom över en miljon svenskar är hörselskadade och buller fortfarande är ett arbetsmiljöproblem som irriterar, stör och skadar många anställda på svenska arbetsplatser. Arbetsmiljöverket reglerar detta i AFS 2005:16, föreskrifterna om buller. Allt oönskat ljud klassas som buller. Buller delas i allmänhet in i två olika varianter – störande buller och skadligt buller.

Störande buller kan vara nog så jobbigt och rör sig ofta om vardagliga ljud, exempelvis ljud från trafik, interaktion mellan människor, från datorer eller ventilation. Dessa är ljud som man oftast inte skyddar sig emot och människor uppfattar dessutom ljud olika. Vissa personer störs inte alls medan andra personer blir trötta och irriterade. Människans öra är också olika känsligt för olika frekvenser.

När det gäller skadligt buller finns det tydliga regler om olika gränsvärden, när det finns krav på åtgärder samt när man måste ha hörselskydd. Hörselskydd ska användas:

  • Om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 85 dB(A) eller mer.
  • Om den högsta ljudnivån är 115 dB(A) eller högre.
  • Om impulsstoppvärdet, d.v.s. den högsta kortvariga ljudtoppen under en arbetsdag, är 135 dB(C) eller mer.

Bullerkällor

Kortfattat kan man säga att varje arbetsplats som funderar över sina ljudnivåer måste kartlägga alla bullerkällor som finns på arbetsplatsen och att mäta bullernivåerna för att veta om och vilka insatser som ska sättas in. Ta hjälp av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör eller kontakta en konsult som arbetar med bullerfrågor.

Generellt är det så när man ska lösa arbetsmiljöproblem att man först och främst ska vidta åtgärder vid källan. Finns det exempelvis alternativ utrustning som inte bullrar lika mycket? Nästa steg är att kapsla in det oönskade ljudet för att reducera bullret. Den tredje och sista åtgärden, om inget annat går att göra eller redan är gjort, är att använda hörselskydd.

Utvecklingen av hörselskydd har verkligen gått framåt och numera finns det kåpor och öronproppar av flera olika typer med olika utformning, egenskaper och användningssätt. Tänk på att skydden ska vara CE-märkta, vilket innebär att tillverkaren garanterar att skyddet uppfyller de europeiska kraven. Eftersom vi alla är olika individer är det inte säkert att en standardmodell passar alla anställda. Hörselskydden måste täta ordentligt för att ge effekt. En individuell utprovning kan därför ofta löna sig.

Läs gärna mer på Arbetsmiljöverkets temasida om buller.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.