fbpx
Hoppa till innehåll

Olyckor och tillbud

Genom att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete kan ohälsa, olyckor och tillbud förebyggas. Men om olyckan ändå är framme – vad gör jag då som arbetsgivare.

Akuta åtgärder

Akuta åtgärder kan handla om att ge första hjälpen enligt L-ABC och ibland om att minska skadorna, exempelvis genom att se till att ögonen spolas eller att hjälpa personen till nödduschen.

L-ABC:

Livsfarligt läge – överblicka och se till att platsen är säker, vid behov varna andra.

Andning – skapa fria luftvägar, vid behov larma 112 och starta hjärt- och lungräddning

Blödning – stoppa yttre blödning genom att hålla tryck på såret

Cirkulationssvikt/chock – låt personen ligga ned samt förhindra avkylning

Tveka aldrig att larma 112 i en nödsituation när snabb hjälp behövs från ambulans, räddningstjänst, polis, jourhavande präst eller giftinformation.

Ta hand om berörda och informera

Efter det akuta skedet, överväg om anhörig till den skadade behöver kontaktas. Se därefter till att övriga berörda tas om hand på bästa sätt och med omtanke.

Efter en allvarlig händelse finns det normalt ett behov av viss information till andra i verksamheten. Att ge tydlig information om exempelvis vem som är skadad, en kort beskrivning av händelsen, samt pågående och planerade åtgärder, är ett sätt att förhindra onödiga spekulationer och felaktig informationsspridning. Se mer om Vem ska informera om händelsen?

Vad ska jag anmäla och till vem?

Vissa allvarligare händelser är du som arbetsgivare skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket. Arbetsskador som inträffat på arbetet eller på annan plats där arbetstagare vistats i eller för arbetet ska du anmäla till Försäkringskassan. Se mer om Vad ska anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan?

Utred händelsen

Efter ett olycksfall i arbetet, vid allvarliga tillbud samt ohälsa så är ska en utredning göras. Syftet med utredningen är att finna grundorsaken till händelsen och varför den inträffat, för att kunna förebygga att det händer igen. Det handlar alltså inte om att leta efter en syndabock. Ta hjälp av skyddsombud och medarbetare. Här finns länkar till olika mallar. Du ska inte skicka utredningen någonstans, den är till för ert interna arbetsmiljöarbete. Om Arbetsmiljöverket vill ta del av den så kommer de att begära det. Behöver du hjälp, hör av dig till nedan kontakt på Li.

Var förberedd innan något händer

För att kunna agera på bästa sätt vid en oväntad händelse så behöver du som arbetsgivare vara förberedd och ha tänkt igenom vilka särskilda risker att skada sig eller bli sjuk som kan finnas i din verksamhet, exempelvis farliga maskiner, heta arbeten, kemikalier, risk att halka eller falla samt ensamarbete. Utgå även ifrån akut sjukdom som inte specifikt är kopplat till din verksamhet utan kan inträffa var som helst, exempelvis hjärtinfarkt, astmaanfall, allergisk reaktion, insulinkänning osv. Se mer om Första hjälpen och krisstöd

Förebygg med systematiskt arbetsmiljöarbete

Genom att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete kan ohälsa, olyckor och tillbud förebyggas. Se mer om Arbetsmiljöarbete i det lilla företaget – så kommer du igång eller om alla aktiviteter i Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Förebygg med god säkerhetskultur

För att samtliga på arbetsplatsen ska ha en sund och säker arbetsmiljö behöver det finnas engagemang för säkerhetsfrågor, kunskap om de regler och instruktioner som finns och möjlighet att följa dessa, samt ett säkert beteende. För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera behövs det även stärkas av en god säkerhetskultur. Se mer om säkerhetskultur.

Länkar till information och stödverktyg

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.