Utlysning: I magen och inte i soptunnan

Jobbar du med livsmedel och har idéer om hur matsvinnet kan minska? Ta då chansen och sök finansiering i Formas utlysning ”I magen och inte i soptunnan” senast den 23 maj.

Formas utlyser fram till den 23 maj kl 14.00 finansiering av behovsmotiverade och tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att utveckla åtgärder för minskat matsvinn från förädlings- och konsumentled.

För att resultaten ska skapa nytta i samhället och i livsmedelssektorn ser Formas ett stort av värde av samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och andra samhällsaktörer. Utlysningen är bred och riktar sig till både industri, storkök inom offentlig sektor och restaurang samt logistik- och distributionskedja.

Utlysningen rymmer en rad olika möjligheter att undersöka och utveckla förslag för minskat matsvinn. Exempelvis utveckla ny teknik, förpackningar och innovativa lösningar för att öka resurseffektiviteten och minska matsvinnet i livsmedelssystemet. Man kan även söka medel för att öka kunskap och utveckla förslag kring styrning, policy, marknadsföring och nudging för minskat matsvinn. Olika tester kan genomföras för att undersöka effektiviteten i olika svinnminskande åtgärder, både i konsumentled och i andra delar av livsmedelssystemet liksom att undersöka hur kunskapshöjande åtgärder, ändrade attityder och beteenden kan leda till minskat matsvinn hos konsumenten.

Ramar och förutsättningar

Projekten måste vara ett, två eller tre projektår och får max vara 36 månader långa. Man kan söka max 2 MSEK per år i genomsnitt och högst 6 MSEK totalt för 36 månader. Projektet ska inkludera minst en forskare med doktorsexamen.

Det går INTE att söka medel för att hitta annan användning än livsmedel såsom att använda restprodukter eller restströmmar till foder eller till energi, livsmedelsförluster i primärproduktionen, forskning om folkhälsa och nutrition eller enbart mätning och uppföljning av matsvinn.

Mer information om utlysningen

Har du en idé om vilket problem du vill lösa och söker partners?