Förstudie beviljad för ”BioImpact – ett cirkulärt och biobaserat samhälle”

Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, IKEM, TEKO och LRF fick i början av veckan det glädjande beskedet att vår ansökan beviljats att i en förstudie jobba för ett gemensamt Impact Innovation-program; BioImpact – ett cirkulärt och biobaserat samhälle.

– Nu kan vi med hjälp av finansiering från Vinnova, Formas och Energimyndigheten fram till i oktober tillsammans arbeta fram hur vårt Impact innovation-/strategiska innovationsprogram ska utformas och knyta till oss aktörer för att kunna starta BioImpact. Vi ser fram mot att bjuda in till en mobiliseringsprocess för ett Impact Innovation-program som har sikte på ett cirkulärt och biobaserat samhälle, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Bakgrund till Impact Innovation

De tre myndigheterna Energimyndigheten, Formas och Vinnova har fått i uppdrag från regeringen att skapa utlysningar för nästa generation strategiska innovationsprogram (SIP 2.0). Satsningen går under namnet Impact innovation och kommer resultera i att upp till fem aktörsdrivna program startar i början på 2024.

Alla program ska riktas mot en eller flera av de övergripande samhällsutmaningar som utpekats av myndigheterna. En förutsättning för att driva programmen är samverkan mellan en stor bredd av olika aktörer i samhället.

– Det här erbjudandet har genererat stort intresse och konkurrensen har varit hård med 98 inkomna ansökningar. Många av de initiativ som vi inte har kunnat finansiera har fortfarande hög relevans och vi välkomnar att de sökande som fått avslag fortsätter att engagera sig i satsningen och kopplar upp sig mot andra initiativ inför ansökan till programutlysningen, säger Karolina Winbo, projektledare för Impact innovation.

De nu 23 beviljade ansökningarna till förberedelseprojekt är ett första steg i processen att utveckla den nya generationen Strategiska innovationsprogram. I förberedelseprojektet får man finansiellt stöd att utveckla programmets inriktning, utformning och vilka nyckelaktörer som ska driva programmet.

Utlysningen att söka finansiering för ett fullt utvecklat program inom Impact innovation öppnar 7 mars 2023. Parallellt med detta startar Vinnova en mobiliseringsprocess som riktar sig till alla aktörer som planerar att ansöka. Syftet med mobiliseringsprocessen är att sätta ramarna för vad som förväntas av de blivande programmen och att ge möjligheter att utveckla programidéer och aktörsnätverk.

För mer information

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig