Digital Workshop: Framtidens smarta livsmedelsindustri och matvaruflöde

Livsmedelsbranschen står inför komplexa utmaningar, från kraven på prisvärdhet, säkerhet och hälsa till hållbar produktion och ökad självförsörjning. För att stärka robusthet och effektivitet krävs ökad digitalisering och automation. Den 23 februari arrangerar Sweden Food Arena en kunskapsberikande workshop med målet att identifiera framtida utvecklingsprojekt som stärker ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet.

Sweden Food Arena och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (SIP-PiiA), bjuder in till en digital workshop för att tillsammans identifiera gemensamma utmaningar där företag och forskare/experter kan driva olika utvecklings- och innovationsprojekt ihop. För att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och lönsamhet behöver vi tillsammans fortsätta utveckla tekniska hjälpmedel för att kunna mäta, spåra, effektivisera och automatisera processerna.

Målet med mötet är att lägga grunden för nya livsmedelsrelaterade utvecklingsprojekt med finansiering från innovationssystemet och att skapa fler samarbetsprojekt för att lösa näringens utmaningar. Syftet med workshopen är att identifiera gemensamma utvecklingsområden som ett eller flera företag tillsammans vill adressera.

Tid och plats

  • 23 februari
  • kl. 08.00 – 10.00
  • Digitalt via teams

Agenda

  • Inledning av Malin Rosqvist, programchef PiiA och Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena.
  • Inspiration och lärdomar från andra branscher genom projektet Unity4Water – återvinning av vatten för hållbar livsmedelsproduktion, Monica Odlare och Jan Skvaril, Mälardalens universitet.
  • Genomgång av möjlig projektfinansiering och ramar för samarbete.
  • Workshop i mindre grupper.

Anmälan

Anmäl dig gärna senast den 20/2.

Läs mer och anmäl dig via den här länken.