Livsmedelsindustrin i ambitiöst innovationssamarbete för ett cirkulärt och biobaserat samhälle: ”Enorm potential”

För att lösa komplexa hållbarhetsutmaningar behövs samarbete mellan och inom olika branscher och industrier. Därför har Livsmedelsföretagen tillsammans med fyra andra branschorganisationer och 20 regioner idag lämnat in en gemensam ansökan för Bioimpact – ett strategiskt innovationsprogram med ett cirkulärt och biobaserat samhälle som slutmål.

Många av de hållbarhetsrelaterade frågor som näringslivet kämpar med kan bara lösas genom samarbete och nytänkande. Exempel på sådana frågor är målet om 100 procent materialåtervinningsbara förpackningar till år 2030, effektivare vattenanvändning, fossilfri energi i produktion och fossilfria drivmedel till transporter.

För att ta sig an de här utmaningarna har fem branschorganisationer – Livsmedelsföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige och TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag – tillsammans med 20 regioner i mer än ett års tid drivit förberedelseprojektet ”Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle”. Idag, den 19 oktober, tog man nästa steg och lämnade officiellt in ansökan för ett framtida strategiskt innovationsprogram till de finansierande myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas och deras gemensamma innovationssatsning Impact Innovation.

– Vi är övertygade om att Bioimpact har en enorm potential att bidra till målet om ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Genom ett långsiktigt innovationsprogram med kraftfullt statligt stöd och där vi själva får utforma insatserna utefter våra behov, kommer livsmedelsindustrin kunna bidra till en än mer hållbar produktion av livsmedel. Livsmedelsföretagen är redo att tillsammans med övriga aktörer i ansökan skapa förändring på riktigt, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Aktörerna som står bakom ansökan vill skapa möjligheter för att öka omställningstakten på vägen mot ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Några av frågorna i fokus för Bioimpact kommer att vara fossilfri produktion, ökad resurseffektivitet, cirkularitet och återvinning samt en bättre förståelse för hur man ska få med konsumenterna på resan mot ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Det framtida innovationsprogrammet ska också ta fram ny kunskap för att i dialog med andra samhällsaktörer driva viktiga frågor som till exempel biologisk mångfald och en säkrad bioekonomi. 

Bakom initiativet Bioimpact står förutom de fem branschorganisationerna 20 av Sveriges regioner som säkerställer bred förankring, samverkan och utveckling i hela landet. Tillsammans med regionerna är branschorganisationernas ambition att skapa forskningsmöjligheter som banar väg för nya och cirkulära lösningar och för systemförändring – både i samhället och industrin.

Läs mer om Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle på www.bioimpact.se.

Besked om vilka program som får finansiering inom ramen för Impact Innovation beräknas komma i slutet av februari 2024. Ett program kan som mest erhålla 150 miljoner kr/år i tio år. Läs mer på www.impactinnovation.se.

För mer information

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig