Vad vill partiernas EU-kandidater åstadkomma i livsmedelspolitiken?

Valet till Europaparlamentet den 9 juni närmar sig med stormsteg. Vad tycker partierna i viktiga frågor för svensk och europeisk livsmedelsproduktion och försörjningsförmåga? Ska EU producera mer eller mindre mat och dryck, och hur ska EU hantera målkonflikterna mellan hållbarhet, lönsamhet och konkurrenskraft? Allt detta och mycket mer reder vi ut i rykande färska intervjuer med partiernas ledande EU-kandidater!

Det kommande EU-valet är synnerligen viktigt med tanke på att nästan all lagstiftning som reglerar livsmedelsproduktion beslutas av parlamentet tillsammans med ministerrådet. Dessutom har livsmedelspolitiska frågor hamnat i det EU-politiska rampljuset under senare tid, med fokus på såväl hållbarhetsutmaningarna som livsmedelsförsörjning och livsmedelssektorns konkurrenskraft. Allt detta innebär det att de 21 svenska ledamöterna som väljs in i parlamentet kommer få många viktiga livsmedelsfrågor att hantera de närmaste fem åren.

Vad tycker då partierna och deras kandidater i valet och vad vill de uppnå om de blir invalda? Ska EU producera mer eller mindre mat och dryck? Hur ska EU driva på mot ett hållbart livsmedelssystem, samtidigt som man upprätthåller sin försörjningsförmåga? Vad kan EU göra mer än att lägga på ytterligare regleringar och hur kan man förbättra innovationsklimatet? Samt – kanske viktigast av allt – vilka svenska livsmedel tänker kandidaterna ta med sig till Bryssel?

För att få klarhet i dessa och många andra spännande frågor har vi intervjuat partiernas toppnamn i valet. Ta chansen att lyssna till (och titta på, det är på Youtube!) vad de svarar – och glöm förstås inte att använda din röst i valet den 9 juni!

Kandidaterna vi har intervjuat är som följer:

Fotnot: Kristdemokraterna har givetvis också erbjudits en kandidatintervju men har inte återkommit.

Fem viktigaste frågorna för livsmedels­industrin

I stort sett all lagstiftning som reglerar livsmedelsproduktion beslutas i Bryssel och Strasbourg, inte i Stockholm. Därför har Livsmedelsföretagen lanserat ett valmanifest för att uppmärksamma de viktigaste frågorna för industrin. Våra fem viktigaste budskap inför EU-valet och den nya mandatperioden är:

  1. Ett hållbart livsmedelssystem bygger på lönsam livsmedelsproduktion.
  2. EU måste bli bättre på forskning och innovation.
  3. Livsmedelsindustrin behöver stabila regelverk för att leverera.
  4. Slå vakt om säkra livsmedel – med förnuft och utan onödigt matsvinn.
  5. EU behöver både ökad inhemsk produktion och handel över gränserna.

Läs mer: Livsmedelsföretagens valmanifest inför EU-valet 2024

För mer information

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07