LiFt-forskarskola på besök hos Livsmedelsföretagen

Förra veckan gästades Livsmedelsföretagen av doktoranderna i LiFT forskarskola som var där för att lära sig mer om EU:s livsmedelslagstiftning och det omdiskuterade ämnet processade livsmedel. Dagen innan deltog doktoranderna på Livsmedelsföretagens branschträff Matdagen med EU som tema.

Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen, inledde seminariet med att berätta om varför EU lagstiftar om livsmedel, vad lagstiftningen innefattar och hur den tas fram och fungerar i praktiken. Under rubriken ”Facts and opinions” gjorde Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, en översikt om debatten kring processade livsmedel som pågår både i media och inom akademin. Andreas Håkansson, universitetslektor vid Lunds tekniska Högskola tillika en av studierektorerna för LiFT forskarskola, gav studenterna ett historiskt och vetenskapligt teknologiskt perspektiv på vad bearbetning – dvs processning av livsmedel – faktiskt är.

Mer fakta om processade livsmedel hittar du i den här vetenskapliga rapporten på nutritionsfakta.se.

Här kan du titta på en kort video från vårt seminarium:

Om LiFT forskarskola

LiFT forskarskola är en nationell forskarskola som drivs av Food Science Sweden och vars syfte är att utbilda doktorander med hög vetenskaplig kompetens inom områden viktiga för svensk livsmedelsindustri. De olika aktiviteter som LiFT anordnar stödjer det viktiga samspelet mellan akademi och industri och ger välutbildade doktorander i framkant inom livsmedelsforskning som är väl förberedda för anställning i företag.

Här kan du läsa mer om LiFT forskarskola: About LiFT | Food Science Sweden.

Här kan du se en kort video om forskarskolan:

För mer information

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig