Enkät: Förekomsten av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Konkurrensverket undersöker just nu utvecklingen av oschyssta handelsmetoder i livsmedelskedjan, till exempel förekomsten av olika avtalsvillkor och andra beteenden. Enkäten är anonym och tar bara 10-20 minuter att fylla i. Vi uppmuntrar våra medlemsföretag att fylla i enkäten.

Den 1 november 2021 trädde lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, LOH, i kraft. Lagen ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsvaror mot vissa otillbörliga handelsmetoder som köpare utövar mot leverantörer. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och genomför för närvarande en uppföljning av förekomsten av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, bland annat i form av en enkät.

Enkäten

Enkäten riktar sig till leverantörer i livsmedelskedjan. Genom att svara på enkäten bidrar du till arbetet för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Det tar ungefär 10-20 minuter att fylla i enkäten. Enkäten kommer att vara öppen till och med den 23 juni 2024. När enkäten har avslutats kommer resultat som sammanställts på en aggregerad nivå att publiceras. Vilka företag och organisationer som svarat på enkäten kommer inte att framgå.

Konkurrensverket: Enkät till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan om förekommande avtalsvillkor och beteenden

Konkurrensverket har mätt förekomsten av otillbörliga handelsmetoder under 2021, 2022 och har, vid sidan av denna enkät, för avsikt att genomföra en mätning under 2025.

Har du frågor om enkäten eller LOH?

Om någon har frågor rörande enkäten eller vill lämna ytterligare information går det bra att e-posta kristin.kindgren@kkv.se eller martin.backstrom@kkv.se och hänvisa till diarienummer 312/2024. Det går också bra att ringa projektledare Kristin Kindgren på 08-700 16 71 eller Martin Bäckström på 08-700 15 58.