Uppdaterad version av Märkningshandboken nu tillgänglig för alla

Livsmedelsföretagen har under 2023 uppdaterat sin Märkningshandbok. Syftet med handboken är att underlätta för våra medlemsföretag att tillämpa de märkningsregler som EU beslutar om. Efter att ha varit reserverad för våra medlemmar en tid finns den nu tillgänglig på vår hemsida för alla intresserade.

Livsmedelsföretagen har utarbetat tolkningar och rekommendationer om utformningen av information på förpackningar sedan 1960-talet. Reglerna för märkning har successivt blivit alltmer komplexa och kräver ofta expertkompetens för att kunna förstås. I vissa fall kan konsumentnyttan av reglerna till och med ifrågasättas. I våra kontakter med myndigheter och beslutsfattare framhåller vi därför hur viktigt det är att utformningen och tolkningarna av reglerna blir rimliga för företagen.

Handbok för märkning av färdigförpackade livsmedel

– Svenska konsumenter har ett mycket högt förtroende för landets livsmedelsindustri. De vet att de kan lita både på vad som står på förpackningen och på dess innehåll, och det är ett förtroende vi ska förvalta. Därför känns det extra angeläget att kunna tillhandahålla den femtonde upplagan av denna handbok där vi sammanfattar relevant lagstiftning och aktuella vägledningar från myndigheterna, kompletterat med våra tolkningar och tips. Vi hoppas att handboken ska vara till stor hjälp för våra medlemsföretag i deras arbete med att producera världens bästa mat och dryck, säger Ulrika Ehrhardt, expert på livsmedel och lagstiftning på Livsmedelsföretagen.

Den femtonde upplagan av Märkningshandboken har tagits fram i samarbete med Livsmedelsföretagens Kommitté för Livsmedelslagstiftning (KLM), vars ordförande är Lotta Elmér.

Förändrade krav med informationsförordningen

Upplaga 15 av Livsmedelsföretagens märkningshandbok är gjord utifrån EU-förordning 1169/2011, som reglerar information om livsmedel till konsumenterna. Med den förordningen ändrades flera av kraven på hur livsmedel ska märkas. Några av de större förändringarna var:

• Det blev obligatoriskt med näringsdeklaration.

• Innehåll av allergener måste framhävas enligt särskilda regler.

• Det krävs en minsta textstorlek när man märker obligatoriska uppgifter.

Merparten av de nya reglerna började gälla i december 2014.

Alla nya regler är inte helt klara och fortfarande pågår tolkningar på EU-nivå och hos Livsmedelsverket. Därför kommer denna bok att uppdateras i takt med att ny lagstiftning och nya tolkningar blir klara. I denna upplaga från oktober 2023 har vi bland annat tagit med fler tolkningar från Livsmedelsverkets Kontrollwiki samt gjort större uppdateringar i avsnitten om ursprungsmärkning, sorteringsanvisning och materialmärkning. Det finns ett nytt avsnitt om vegetarisk och liknande uttryck, vissa ändringar för att motverka matsvinn och kort  information om pågående arbete om allergener.

För mer information

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning