Gemensamma nordiska EU-prioriteringar

Inför den nya EU-mandatperioden har Livsmedelsföretagen tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge tagit fram ett gemensamt manifest med de viktigaste livsmedelspolitiska prioriteringarna ur ett nordiskt perspektiv. Nicklas Amelin, Livsmedelsföretagens EU-expert, berättar mer.

Det gemensamma nordiska manifestet beslutades vid ett möte med alla de nordiska branschorganisationerna som ägde rum i Stockholm 15–16 maj och fokuserar på tre övergripande områden:

  • Hållbart livsmedelssystem bygger på konkurrenskraftiga och lönsamma företag i hela livsmedelskedjan
  • EU behöver mer riktade satsningar på forskning och innovation men också ett regelverk som främjar innovation
  • Ny lagstiftning måste vara bättre avvägd mot de verkliga behoven, samtidigt som andra vägar framåt än lagstiftning behöver övervägas

– Det är tydligt att livsmedelsindustrin i de nordiska länderna brottas med samma slags utmaningar och utgår från liknande förutsättningar. Det finns också en bred samsyn om vad vi förväntar oss från livsmedelspolitiken inom EU under den kommande mandatperioden. Genom att bilda gemensam front med våra nordiska grannländer, skapar vi möjligheter till större tyngd och ännu bättre genomslag i Bryssel för våra perspektiv. För många av våra medlemsföretag är hela Norden också en naturlig hemmamarknad, vilket gör det än viktigare att vi samarbetar nära mellan våra länder, säger Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen.

Med utgångspunkt i de här prioriteringarna, planerar de fyra nordiska branschorganisationerna nu för gemensamma aktiviteter i Bryssel efter valet. Utöver de nordiska ledamöterna som väljs in i Europaparlamentet nästa vecka, så finns många fler sammanhang där ett samnordiskt perspektiv i EU:s livsmedelspolitiska debatt kommer att vara relevant och betydelsefullt.

– Vi samarbetar sedan länge i många sakfrågor med våra nordiska grannar. Genom att lyfta även de större perspektiven tillsammans, skapar vi en bra grund för att ytterligare stärka Nordens röst i EU, säger Nicklas Amelin.

Länk: Nordiskt EU-manifest (pdf)

För mer information

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80