Eurofanter, Blekingeskorpor och Joe Bidens schäfer – så var Matdagen 2024

Den 25 april gick årets upplaga av Matdagen av stapeln på temat EU. Det blev en dag fylld med spänstig EU-debatt, tankeväckande samtal om euron, regelbördor, livsmedelsstrategin 2.0 och EU-skeptiska svenskar, utdelning av priset Årets Livsmedelsexportör och mycket annat. Här sammanfattar vi dagen med bilder och en kort video.

Så var Matdagen 2024

De 300 åhörarna på ett fullsatt Matdagen fick lyssna på kunniga och debattglada gäster i form av fd riksbankschefen Stefan Ingves, landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), EU-kandidaterna Anna Maria Corazza Bildt (L), Dick Erixon (SD), Boriana Åberg (M) och Sofie Eriksson (S), samhällsdebattörerna Daniel Suhonen och Ulrica Schenström, riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD), EU-korren Ylva Nilsson, statssekreterare Sara Modig och EU-experten Göran von Sydow.

Sofie Eliasson Morsink, Livsmedelsföretagens ordförande, hälsar välkommen
Sofie Eliasson Morsink, Livsmedelsföretagens ordförande, hälsar välkommen.
Dagens första programpunkt handlade om svenskarnas och de politiska partiernas syn på EU. EU-korren Ylva Nilsson och statsvetaren Göran von Sydow bjöd på kloka insikter och analyser.
Dagens första programpunkt handlade om svenskarnas och de politiska partiernas syn på EU. EU-korren Ylva Nilsson och statsvetaren Göran von Sydow bjöd på kloka insikter och analyser.
Hur vill de svenska EU-kandidaterna påverka EU de kommande fem åren? Spänstig EU-debatt mellan (från vänster) Dick Erixon (SD), Boriana Åberg (M), Sofie Eriksson (S) och Anna Maria Corazza Bildt (L)
Hur vill de svenska EU-kandidaterna påverka EU de kommande fem åren? Spänstig EU-debatt mellan (från vänster) Dick Erixon (SD), Boriana Åberg (M), Sofie Eriksson (S) och Anna Maria Corazza Bildt (L).
Christian NIlsson, vd för Blekinge Skorpan AB, fick ta emot priset Årets Livsmedelsexportör av landsbygdsminister Peter Kullgren och Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman
Christian NIlsson, vd för Blekinge Skorpan AB, fick ta emot priset Årets Livsmedelsexportör av landsbygdsminister Peter Kullgren och Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman.

Här kan du läsa mer om Årets Livsmedelsexportör 2024.

Moderatorn Daniel Emilson intervjuade landsbygdsminister Peter Kullgren om uppdateringen av livsmedelsstrategin, som (förhoppningsvis) lanseras hösten 2024.
Moderatorn Daniel Emilson intervjuade landsbygdsminister Peter Kullgren om uppdateringen av livsmedelsstrategin, som (förhoppningsvis) lanseras hösten 2024.
Efter pausen (och en fantastisk fika) var det dags att prata om det stora behovet av regelförenkling och mer rimlig regelimplementering från myndigheternas sida. Deltog i samtalet gjorde Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, Magnus Oscarsson, särskild utredare och riksdagsledamot (KD), Jenny Wessblad Hårdh, vd och grundare Alex & Phil, Magnus Därth, vd Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige och Thomas Sjölander, vd och grundare av Wellnox
Efter pausen (och en fantastisk fika) var det dags att prata om det stora behovet av regelförenkling och en mer rimlig regelimplementering från myndigheternas sida. Deltog i samtalet gjorde Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, Magnus Oscarsson, särskild utredare och riksdagsledamot (KD), Jenny Wessblad Hårdh, vd och grundare Alex & Phil, Magnus Därth, vd Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige och Thomas Sjölander, vd och grundare av WellNOx
Sara Modig, statssekreterare hos näringsminister Ebba Busch, och Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD) och särskild utredare för effektivisering av livsmedelskontroll, presenterade regeringens ambitioner kring regelförenkling
Sara Modig, statssekreterare hos näringsminister Ebba Busch, och Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD) och särskild utredare för effektivisering av livsmedelskontroll, presenterade regeringens ambitioner kring regelförenkling
I samtalet om regelförenkling företräddes branschen av Magnus Därth, vd Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige, Jenny Wessblad Hårdh, vd och grundare Alex & Phil och Thomas Sjölander, vd och grundare av Wellnox
I samtalet om regelförenkling företräddes branschen av Magnus Därth, vd Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige, Jenny Wessblad Hårdh, vd och grundare Alex & Phil och Thomas Sjölander, vd och grundare av WellNOx.

Här kan du läsa mer om Alex & Phils grötiga rättsfall

Här kan du läsa mer om WellNOx shot- och myndighetsproblem

För att undersöka publikens kunskaper ställde moderatorn två frågor om EU via Mentimeter. Som jämförelse frågade han även om hur många gånger Joe Bidens schäfer hade bitit Secret Service-agenter. Det visade sig att flertalet hade bättre koll på Joe Bidens schäfer än på var EU-rätten har sitt huvudsäte...
För att undersöka publikens kunskaper ställde moderatorn två frågor om EU via Mentimeter. Som jämförelse frågade han även hur många gånger Joe Bidens schäfer hade bitit Secret Service-agenter (24 gånger). Det visade sig att flertalet hade bättre koll på Joe Bidens schäfer Commander än på Europaparlamentets talman och var EU-rätten har sitt huvudsäte…
Dagens sista programpunkt handlade om euron - är det dags för Sverige att gå med? Fd riksbankschefen Stefan Ingves och Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal resonerade kring för- och nackdelar med euron. Carl kunde även berätta att 8 av 10 medlemsföretag tycker att Sverige ska gå med i eurosamarbetet.
Dagens sista programpunkt handlade om eurofanten i rummet – är det dags för Sverige att gå med i EMU? Fd riksbankschefen Stefan Ingves och Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal resonerade kring för- och nackdelar med euron. Carl kunde även berätta att 8 av 10 medlemsföretag tycker att Sverige ska gå med i eurosamarbetet.
Samhällsdebattörerna Daniel Suhonen och Ulrica Schenström lyfte de politiska aspekterna av en eventuell euro-anslutning.
Samhällsdebattörerna Daniel Suhonen och Ulrica Schenström lyfte de politiska aspekterna av en eventuell euro-anslutning.
Om livsmedelsindustrin får bestämma. 8 av 10 deltagare på Matdagen tyckte att Sverige borde gå med i euron.
Om livsmedelsbranschen får bestämma. 8 av 10 deltagare på Matdagen tyckte att Sverige borde gå med i euron.
Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman avslutade Matdagen med en uppmaning till alla att gå och rösta i EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman avslutade Matdagen med en uppmaning till alla att gå och rösta i EU-valet den 9 juni.

För mer bilder och information

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07