Rekordmånga svenska dryckesproducenter – whisky och gin växer snabbast

Antalet tillverkare av alkoholhaltiga drycker i Sverige fortsatte att öka under 2022. Vid årsskiftet fanns 750 registrerade tillverkare av öl, sprit, cider och vin. Det finns i dag närmare 20 svenska tillverkare av whisky och närmare 50 av gin.

Det framgår av Dryckesbranschrapporten 2023 som är gjord på uppdrag av LRF Lokal Mat och Dryck, Föreningen Svenskt Vin, Sveriges Oberoende Bryggerier och Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker, SPAA. Rapporten bygger på statistik från SCB:s Företagsregister och Föreningen Svenskt Vin, samt egen bearbetning.

Netto ökade antalet dryckesproducenter under 2022 med 21 till 750. Antalet nystartade företag var emellertid större än vad totalsiffran visar. Under året registrerades 48 nya tillverkare, samtidigt som 21 föll bort på grund av samgåenden, konkurs eller avregistrering.

– Utvecklingen de senaste åren är extra glädjande då coronapandemin ledde till begränsningar och intäktsbort­fall för restaurang-­ och besöksnäringarna, vilka är mycket viktiga för dryckesbranschen. Att så många i det läget har vågat ta steget för att starta tillverkning vittnar om ett brinnande och långsiktigt engagemang hos dryckesentreprenörerna, säger Sara Sundqvist, generalsekreterare, Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker, SPAA.

Dryckesbranschen är en start-up-bransch. Så sent som 2010 fanns 90 tillverkare. Sedan dess har det startats närmare 660 nya dryckesproducenter. Det är en ökning med 733 procent.

Majoriteten är registrerade för att tillverka en dryck. Ett mindre antal, 30 företag, är registrerade för tillverkning av två̊ eller tre alkoholhaltiga drycker, till exempel öl och whisky.

Flertalet är små, med färre än fem anställda, oftast med en starkt lokal förankring. Lokalt och närodlat har en starkt positiv laddning hos dagens konsumenter, och det gynnar både dryckesföretagen och livsmedelsbranschen generellt.

Starkast tillväxt i Västmanland

Dryckestillverkarna finns i samtliga 21 län och i 211 av Sveriges 290 kommuner. Antalet tillverkare är av förklarliga skäl störst i de tre befolkningstätaste regionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Men mer än hälften av tillverkarna finns utanför storstadsregionerna, varav påfallande många i glesbefolkade län.

För den procentuellt starkaste tillväxten de senaste två åren svarar Västmanland där antalet dryckesproducenter har ökat med 50 procent sedan 2020, följt av Gotland med 38 procent och Kalmar län med 36 procent. I Norrbotten, Östergötland och Värmland är tillväxten mellan 26 och 29 procent på två år.

Gotland har den högsta andel dryckestillverkare i relation till folkmängd av samtliga 21 län. Även Norrbotten, Jämtland och Västernorrland har en hög andel dryckestillverkare per capita.

Ölbryggerier är klart flest och utgör drygt 70 procent av dryckestillverkarna. Men den i särklass största ökningen de senaste åren har skett bland tillverkare av spritdrycker, som vodka, gin och whisky. Sedan 2020 har antalet registrerade tillverkare ökat med hela 40 procent till 120.

– Det är fantastiskt roligt med så många nya entreprenörer som med passion och kreativitet skapar nya innovativa och högkvalitativa drycker. För mig är det uppenbart att det finns en enorm potential i dryckestillverkning och en möjlighet för tillväxt över hela landet, säger Thomas Larsson, Senior Advisor, styrelseledamot i SPAA, High Coast Destilleri och Hernö Gin.

Även om covidpandemin är över, saknas inte utmaningar. Kriget i Ukraina, skenande inflation, stigande räntor, höjda priser på råvaror och insatsvaror gör att marginalerna pressas ytterligare.

– Detta är en utvecklings- och förnyelseinriktad framtidsbransch, där gårdsförsäljning av alkohol är en viktig pusselbit för att den ska kunna utvecklas till en tillväxtbransch i världsklass. Men ska företagen våga investera och anställda behöver de besked. Lägg hellre ett förslag om gårdsförsäljning som är ´good enough´ än helt perfekt, säger Anna Kaijser, ansvarig för LRF lokal mat och dryck.

Öl: Kärvare tider efter rekordtillväxt

Få branscher har haft en lika snabb tillväxt som ölbryggerierna. Vid utgången av 2022 fanns 544 registrerade företag för tillverkning av öl. Tillväxttakten har dock avtagit under senare år. 2022 var ökning två procent.  Huvudparten av bryggerierna är grundade efter 2010.

Bryggerierna finns i samtliga län och i 73 procent av landets 290 kommuner. I särklass flest bryggerier i relation till finns i Gotland och Jämtland, som båda är besöksdestinationer. Även Norrbotten och placerar sig i topp bland län med hög andel bryggerier.

Coronapandemin ledde till att många bryggerier tappade försäljning. Drygt halvdussinet bryggerier försvann under 2022 på grund av konkurs eller genom sammanslagningar. Risk finns att ännu flera hantverksbryggerier kommer att försvinna 2023. Skenande inflation med kraftigt höjda priser på råvaror och energi, innebar stora påfrestningar för mindre bryggerier som redan tidigare har små̊ ekonomiska marginaler.

Enligt en undersökning av Sveriges Oberoende Bryggerier, SOB, kan mer än vart tionde bryggeri tvingas lägga ned under året om det inte sker någon förbättring, exempelvis genom införande av differentierad alkoholskatt för öl och gårdsförsäljning.

Sprit: Boom för svensk whisky och gin

Sprit är den näst största och snabbast växande kategorin i den svenska dryckesbranschen. Vid årsskiftet 2022/2023 fanns 120 registrerade tillverkare av destillerade drycker. Det är en ökning med 15 procent jämfört med ett år tidigare och med hela 40 procent sedan 2020.

Historiskt har svensk tillverkning främst bestått i brännvin, vodka, akvavit och punsch. Men numera utmärks svensk sprittillverkning av stora kreativitet och mångfald. I dag finns närmare 20 svenska whisky­ tillverkare och uppemot 50 ginproducenter.

De 120 företagen finns i 19 av Sveriges 21 län och i 78 av Sverige 290 kommuner. Knappt hälften av företagen finns i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. På fjärde plats över län med flest tillverkare kommer Norrbotten. Även Gotland placerar sig på listan med flest tillverkare. Störst är koncentrationen i relation till folkmängd på Gotland och i Norrbotten.

Cider: Framgångarna väcker framtidshopp

Antalet tillverkare av cider har ökat starkt det senaste decenniet, men under 2022 stannade tillväxten av. Vid utgången av året fanns 54 registrerade producenter, vilket var lika många som 2021. I denna kategori ingår även tillverkare av glögg och mjöd.  Ciderproducenterna finns i 16 av Sveriges 21 län. Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Värmland har flest tillverkare. Per capita är koncentrationen störst i Värmland och Gotland.

Framtidstron är stark. Brännland Iscider i Vännäsby i Västerbotten, ska plantera 12 000 nya äppelträd i de fyra nordligaste länen. Investeringen, som finansieras med stöd av EU, innebär att den kapaciteten kommer att öka från fyra till 120 ton äpplen per år.

Vin: Svensk satsning störst i världen 2022

Sverige är ett ungt vinland. Ännu i början av 2000-­talet var det bara en handfull entusiaster som gjorde vin i Sverige. Men sedan dess har intresset för kommersiell vinodling ökat markant. Vid utgången av 2022 fanns 64 registrerade tillverkare av vin, varav flertalet gör vin av druvor. Se senaste fem åren har det till­kommit ett 20-­tal.

Vinproducenter finns i 15 av Sveriges 21 län. Mer än hälften av vingårdarna finns i Skåne. Flest finns i fyra kommuner: Ystad, Simrishamn, Höganäs och Helsingborg. Den samlade svenska arealen för vinodling uppskattas till cirka 100 hektar, men väntas öka kraftigt de närmaste åren. De närmaste åren väntas en kraftig okning av arealen. Entreprenören och sportbilstillverkaren Christian von Koenigsegg står bakom den största satsningen på svenskt vin och den största i världen 2022, genom att 85 000 vinstockar på 20 hektar i Ängelholms och Båstads kommun.

Här hittar du Dryckesbranschrapporten 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Sundquist, generalsekreterare, Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker, SPAA 08-7626546, sara.sundquist@li.se

Thomas Larsson, Senior Advisor, High Coast Distilleri och Hernö Gin 070 552 78 28, Thomas.larsson@highcoastwhisky.se

Anna Kaijser, branschansvarig LRF lokal mat och dryck, 010-184 25 08, anna.kaijser@lrf.se