Vi tar initiativ för hållbar palmolja

Livsmedelsföretagens styrelse har beslutat om ett gemensamt åtagande som innebär att den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel ska vara certifierad senast under 2015.

Genom initiativet vill svenska livsmedelsproducenter bidra till en ökad användning och efterfrågan av ansvarfullt producerad och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet och bidra till att marknaden för ansvarsfullt producerad palmolja ökar.

– Svensk livsmedelsindustri visar att den är framåtsträvande och ansvarstagande i sitt hållbarhetarbete och jag är stolt över att industrin kan enas kring ett gemensamt åtagande för att driva efterfrågan på ansvarsfullt producerad palmolja, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Livsmedelsindustrin i Sverige har aktivt och gemensam arbetat för att få till detta initiativ som innebär att all palmolja i livsmedel ska vara certifierad innan 2015, enligt RSPO:s principer (Roundtable on Sustainable Palmoil).

Efterfrågan ökar

Palmolja produceras inom ett område runt ekvatorn och länderna Indonesien och Malaysia står för cirka 85 procent av den globala palmoljeproduktionen. Indonesien är idag det största produktionslandet. Enligt WWF är cirka 4,5 miljoner personer beroende av palmoljan för sin överlevnad i Sydostasien. Den globala efterfrågan på palmolja bara ökar och nästan hälften av all vegetabilisk olja som används i livsmedel globalt består av palmolja. På marknader som Indien och Ryssland ökar efterfrågan och i flera asiatiska länder använder man palmolja till matlagning.

– Det är viktigt att svensk livsmedelsindustri visar vägen och driver palmoljeutbudet i en mer ansvarsfull riktning, vilket skapar förutsättningar både för den lokala befolkningen men också bidrar till överlevnad av regnskogen och de vilda djur som lever där, säger Johan Anell, Hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Palmolja i svensk livsmedelsproduktion