fbpx
Hoppa till innehåll

Tillsatser

Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för att exempelvis påverka smak, färg, konsistens och hållbarhet såväl när vi lagar mat hemma som i industritillverkad mat.

Det kan vara gurkmeja och saffran som ger färg, gelatin och potatismjöl som ger konsistens eller konserveringsmedel som förlänger hållbarheten.

Tillsatser finns även naturligt i t ex frukter och bär. Exempelvis innehåller ett vanligt äpple en rad vanligen förekommande tillsatser.

Förutsättningar och villkoren för att laga mat i större skala skiljer sig en del från matlagning i hemmet. Det ställs bland annat andra krav på säkerhet och hållbarhet och variationer i industritillverkad mat accepteras normalt inte av konsumenten i samma i grad som i hemlagad mat. Behovet av tillsatser kan också bero på faktorer som vilka råvaror som används, surhetsgrad, fetthalt, typ av beredning, förpackningsmaterial etcetera.

Tillsatsers funktion

Olika tillsatser kan användas för olika syften bl a som:

  • Färgämne
  • Konserveringsmedel – som ökar hållbarheten i livsmedel genom att skydda dem mot mikroorganismer t ex bakterier
  • Stabiliseringsmedel – som bl a gör det möjligt att få och bibehålla homogena blandningar eller öka ett livsmedels bindande egenskaper

Måste vara godkända

Samtliga tillsatser måste vara godkända för att få användas. Detta görs på EU-nivå, med underlag från riskbedömningar av EFSA (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet). De flesta livsmedelstillsatser har ett så kallat E-nummer, till exempel E 330 (citronsyra). ”E” talar om att EU har godkänt tillsatsen.

En tillsats kan godkännas om följande villkor är uppfyllda:

  • Ska vara ”säker” det vill säga får inte medföra någon hälsorisk
  • Ska finnas ett tekniskt behov för användningen
  • Får inte vilseleda konsumenten
  • Ska finnas fördelar för konsumenten

Märkning

Om tillsatser används i livsmedel ska detta framgå av ingrediensförteckningen. Tillsatserna ska märkas med sitt funktionsnamn följt av antingen E-nummer eller vedertagen benämning.

Aktuellt

Inom EU pågår för närvarande en stor översyn av samtliga tillsatser – mer än 300 st, vilka ska riskvärderas på nytt fram till 2020. I vissa fall kan detta innebära ändringar i lagstiftningen.

Lagstiftning

EU:s förordning 1333/2008 om livsmedelstillsatser samt bilagor reglerar användningen av tillsatser i livsmedel.

Relaterade länkar

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig

Elisabet är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition). Hon är sammankallande för Livsmedelsföretagens FoU-referensgrupp och Nutritionsgruppen med vilka hon driver frågor som finansiering av livsmedelsforskning och livsmedelsindustrins bidrag till goda matvanor. Elisabet är medicine doktor i nutrition, var industridoktorand på institutionen Klinisk Nutrition och Metabolism vid Uppsala universitet och har en bakgrund som FoU-chef i livsmedelsindustrin.