fbpx
Hoppa till innehåll

Halvera matsvinnet

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

Svinnet i livsmedelskedjan uppgår globalt till cirka 30 procent av den totala matproduktionen och måste kraftigt reduceras. Hela produktionskedjan, inklusive konsumenterna, har ett ansvar för att ändra detta. Det är positivt att arbetet för att minska svinnet redan har påbörjats på många håll men denna problematik måste i högre utsträckning genomsyra hela livsmedelskedjans arbetssätt. I än högre utsträckning måste det svinn som uppstår också landa i resurseffektiva och cirkulära flöden. Livsmedelsindustrins gemensamma mål är att uppnå FN:s globala mål 12.3 och har för avsikt att arbeta inom det egna ledet i livsmedelskedjan och tillsammans med andra aktörer i kedjan för att nå detta mål. Genom att arbeta tillsammans kan arbetet för att nå målet drivas både snabbare och mer effektivt.

”Svinnet har egenskapen att de produkter vi producerar inte alltid svinnas i vårt eget led. Därför är det viktigt att vara med att bidra till minskat matsvinn i alla led i kedjan.”
Sara Sundquist
Livsmedelsföretagen
Att påbörja arbetet med matsvinn kräver resurser.

Den brittiska organisationen Wrap har gjort en studie som visar att det genomsnittliga företaget får en avkastning på 1:14 per investerad krona.

33%

En tredjedel av all mat som produceras i världen förloras eller slösas bort varje år.

Pågens returbröd blir jäst

Kanske har du någon gång funderat på vad som händer med bröden som inte blir sålda? Pågen tar tillbaka överblivet bröd och av merparten görs jäst som…