fbpx
Hoppa till innehåll

Material­återvinningsbara förpackningar

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100% material-återvinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

Livsmedelsförpackningar har en viktig roll för ett hållbart livsmedelssystem i och med att de skyddar innehållet från producent till konsument, minskar matsvinnet och ser till att livsmedlet bibehåller en hög kvalitet och säkerhet. Kan förpackningen utformas av bättre material och med smartare design blir den totala resursförbrukningen mindre. Att arbeta för smart användning av förpackningar och förpackningsmaterial bidrar till minskad klimatpåverkan, från livsmedlen i sig som från förpackningarna.

”Livsmedelsindustrin kan bli mer progressiv och sträva efter ansvarigt materialanvändande i hela värdekedjan. Alla branscher behöver göra mer och jobba snabbare.”
Sofia Hyléen Toresson
tidigare vd HKScan Sverige
Guidelines

FTI ger ut guidelines för hur en förpackning kan utformas på bästa sätt för en enkel återvinning.

93%

I Sverige återvinner vi: Glas 93% – Kartong 80% – Metall 81% – Plast 40%

Findus ansluter sig till initiativ för 100 procent återvinningsbara plastförpackningar

Findus har anslutit sig till Plastinitiativet vars mål är att…