fbpx
Hoppa till innehåll

Effektivare vattenanvändning

Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

Sverige förbrukar mycket vatten i relation till befolkningen, men tillgången till vatten är också god. Förväntade klimatförändringar tillsammans med de senaste årens vattenbrist i vissa delar av landet har satt fokus på vattentillgången även för svensk livsmedelsproduktion. I ljuset av det måste varje aktör se över sitt vattenuttag, arbeta för effektivare vattenanvändning och nödvattenförsörjning, i synnerhet i regioner med risk för vattenbrist.

”Vatten måste vara en källa till gemensamt samarbete, säkerhet och välstånd. Låt oss komma ihåg att vatten är vår primära livskälla. Så det här är också i grunden en existentiell utmaning och en moralisk skyldighet.”
Jan Eliasson
FNs vice generalsekreterare 2012-2016
Vattenresan

Livsmedelsföretagen och SIWI har tagit fram en vattenguide som hjälper företag att stärka sitt vattenarbete inom produktion och odling. Guiden som fått namnet Vattenresan samlar…

70%

Livsmedelsproduktionen står för cirka 70 procent av den globala vattenanvändningen.

FNs hållbarhetsmål 6, delmål 4. Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

”Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt…