fbpx
Hoppa till innehåll

En fossilfri industri

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 vara fossilfria, innebärande både fossilfri energi i produktion och fossilfria drivmedel till transporter.

Uppvärmning och transport med fossil energi bidrar till att koldioxid ackumuleras i atmosfären. Upp till 80% av de svenska klimatpåverkande utsläppen kommer från fossil energi. För att stabilisera jordens medeltemperatur väl under två grader jämfört med förindustriella nivåer behöver de fossila koldioxidutsläppen minskas till noll.

Inom livsmedelsindustrin innebär detta ett övergående till fossilfri energi i allt från uppvärmning och kylning av anläggningar och maskiner till samtliga transporter.

”Jag är riktigt stolt över att Arla Sveriges egen tunga trafik, mjölktankbilar och lastbilar, körs 100% fossilfritt. Nu tar vi nästa steg och byter till grön fossilfri el på våra mejerier runt om i Sverige. Vi vill leda omställningen till fossilfria transporter och produktion.”
Patrik Hansson
tidigare vd Arla Sverige
Sveriges första kafferosteri som drivs med förnybar energi

I Maj 2016 ingick Arvid Nordquist HAB och Stockholm Gas avtal som möjliggör det första kafferosteriet i Sverige drivet på förnybar energi…

70%

av de totala utsläppen av koldioxid, metan och lustgas kommer från förbränning av fossila bränslen.

Så ska Orkla bli fossilfria senast 2030

Den 24 oktober invigde Orkla Foods Sverige sin fossilfria fabrik i Frödinge, ett viktigt steg mot målet att senast 2030 bli helt fossilfria. Feeder träffar CSR-chefen Agneta Påander…