2015 svagt år för svensk livsmedelsexport

Svensk livsmedelsexport tappar till de viktigaste exportländerna: Tyskland och Nederländerna, visar Livsmedelsföretagens nya konjunkturbarometer. Det sätter avtalsrörelsen i ett nytt ljus, enligt Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

– I ett läge där svensk livsmedelsindustri är beroende av en stark export ser vi istället att den dalar. Sveriges arbetskraftskostnader behöver närma sig övriga Europas för att återta förlorad konkurrenskraft. Löneökningarna i avtalsrörelsen behöver därför vara mycket försiktiga, säger Carl Eckerdal.

Livsmedelsföretagens nya konjunkturbarometer visar att två av Sveriges viktigaste exportmottagare av livsmedel inom EU, Tyskland och Nederländerna, minskade importen av svenska livsmedel. Exporten till EU, som står för cirka 62 procent av den totala livsmedelsexporten, minskade från en ökningstakt på 6,6 procent 2014 till ca 3 procent 2015. Enligt företagen har dessutom konkurrensen från importen hårdnat ytterligare under 2015.

– Samtidigt som svensk livsmedelsexport tappar fart ökar importen av livsmedel till Sverige. För en exportberoende industri som vår är detta mycket oroande – det blir dubbelfel, säger Carl Eckerdal.

Enligt Carl Eckerdal behövs nu nödvändiga satsningar för att stärka konkurrenskraften.

– Branschen ligger efter. I Livsmedelsföretagens konjunkturbarometer uppger 9 av 10 företag att de ser ett behov av en ökad grad av forskning och automatisering inom branschen. Det måste vara fokus på att rädda jobb i Sverige. Höga löneökningar riskerar det motsatta, säger Carl Eckerdal.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98