Aktuell fråga: Kan en ny sorts märkning minska matsvinnet?

EU-kommissionens arbetsgrupp för matsvinn och datummärkning har nyligen haft sitt första möte. I Norge har man på vissa produkter frivilligt börjat använda uttrycket ”Ofta bra efter” som komplement till ”bäst före”. Livsmedelsföretagen följer frågan med stort intresse.

Vissa livsmedelsprodukter kan konsumeras även efter ”bäst före”-datumet utan att vare sig smak eller kvalitet försämras. Men hur kan man hjälpa konsumenterna att förstå detta? I Norge har man frivilligt börjat använda uttrycket ”Ofta bra efter” på lämpliga produkter i anslutning till ”bäst före”-märkningen. Även svenska företag har visat intresse för liknande uttryck.

Livsmedelsföretagen välkomnar att diskussionerna om märkningens betydelse nu intensifieras på både EU-nivå och nordisk nivå. Datummärkning ska ske på ett tydligt sätt och det är väldigt viktigt att konsumenterna känner till skillnaden mellan ”bäst före” och ”sista förbrukningsdag”, inte minst ur ett matsvinnsperspektiv.

Så här skriver Livsmedelsverket om frivilliga uttryck och märkningar liknande det norska ”Ofta bra efter”:

”Ordalydelsen och ordningen ”Bäst före [datum] ” och ”Bäst före utgången av [datum]” får inte ändras. Däremot kan en producent förtydliga att ett livsmedel kan konsumeras efter bäst före-dag genom att förklara det i en ny mening, till exempel i anslutning till datummärkningen. En förutsättning är att övriga krav på frivillig information är uppfyllda. Datummärkningen ska inte kunna missförstås.”

Vilka uttryck skulle kunna vara bra?

Har du som medlemsföretag några förslag på ett uttryck som skulle kunna hjälpa konsumenten att förstå att produkten även går att konsumera efter ”bäst före”? Är det här något som har diskuterats på ditt företag? I så fall får du gärna höra av dig till vår märkningsexpert Ulrika Ehrhardt.

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning