Anmäl dig till Matdagen 9 maj

VAR: Moderna Museet i Stockholm.

NÄR: 9 maj 2019. Livsmedelsföretagens årsstämma börjar kl 11.00. Det öppna programmet börjar kl 13.30 och slutar ca kl 21.00. Däremellan bjuds det på mat och dryck, spännande samtal, intressanta gäster, livliga debatter och inspirerande föredrag.

OSA: Anmälan sker på matdagen.se

PÅ MATDAGEN samlas den svenska livsmedelsbranschen på Moderna Museet i Stockholm för att gemensamt ta sig an en av vår tids mest angelägna frågor, folkhälsan. Vad kan vi som industri göra för att bidra till goda levnadsvanor, sprida evidensbaserad kunskap om mat och hälsa, skapa mer matglädje och helt enkelt hjälpa svenska folket att må bättre?

Du får träffa några av Sveriges ledande experter inom bland annat mat och hälsa, livsstilsrelaterade sjukdomar, matsensorik, livsmedelsforskning och produktutveckling. Vi kommer att ge dig inspirerande exempel på hur svenska livsmedelsföretag arbetar med folkhälsofrågor, och du kommer få lyssna på ett tankeväckande panelsamtal om varför det har blivit så komplicerat med mat och dryck (och hur vi kan göra det enkelt igen). Under dagen kommer vi även få reda på hur Sveriges blivande kommunikationsstjärnor från Berghs och Hyper Island har valt att lösa utmaningen med hur vi ska få unga människor att ta till sig Livsmedelsverkets utmärkta kostråd. Dessutom blir det debatt mellan partiernas toppkandidater till EU-valet, utdelning av priset Årets Livsmedelsexportör och mycket mer.

Det kommer bli en toppendag helt enkelt. Gå in på matdagen.se för mer information och för att anmäla dig.

Varmt välkommen till Matdagen 2019!