Är du Livsmedelsföretagens nästa styrelseledamot?

Som ledamot i Livsmedelsföretagens styrelse är du med och förbättrar förutsättningarna och formar framtiden för Sveriges tredje största och i särklass godaste industri. Nominera dig själv eller andra kandidater till vår valberedning senast den 2 februari.

Livsmedelsföretagen företräder cirka 800 svenska livsmedelsproducenter som tillsammans omsätter närmare 200 miljarder kr,  sysselsätter över 50 000 personer i hela landet, exporterar för ca 60 miljarder kr och utgör Sveriges tredje största industrigren. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det Livsmedelsföretagens uppdrag att verka för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Detta gör vi genom politiskt, juridiskt och kommunikativt arbete.

Här kan du se vilka som ingår i dagens styrelse.

Sveriges godaste industri ska ha Sveriges bästa styrelse

Inför Livsmedelsföretagens stämma den 25 april arbetar förbundets valberedning, bestående av Henrik Julin, Malin Jennerholm och Jonas Tunestål, intensivt för att ta fram bästa möjliga förslag till styrelse.

Som representant för något av våra medlemsföretag uppmuntras du att nominera dig själv eller föreslå kandidater till styrelsen. För att ingå i styrelsen behöver kandidaten vara VD i något av Livsmedelsföretagens medlemsföretag.

Följande förväntningar ställs på ledamöter i Livsmedelsföretagens styrelse:

  • Ledamot ska vara väl införstådd med att han/hon innehar ett förtroendeuppdrag som innebär att han/hon representerar och företräder samtliga förbundets medlemsföretags intressen.
  • Ledamot förutsätts delta vid samtliga ordinarie styrelsemöten samt i möjligaste mån även prioritera extraordinära möten inom ramen för styrelsearbetet
  • Ledamot ska hålla sig informerad om och följa de mötesriktlinjer som föreslagits av styrelsen.
  • Ledamot ska hålla sig informerad och uppdaterad om den verksamhet som bedrivs inom Livsmedelsföretagens. Ledamot i styrelsen ska vidare hålla sig informerad och uppdaterad gällande Livsmedelsföretagens dotter- och intressebolag.

Hör av dig till valberedningen

Varmt välkommen att senast den 2 februari inkomma med nomineringar och eventuella frågor till valberedning@li.se.