Återvinningen av förpackningar trumfar Sveriges mål

FTI publicerade i veckan ny statistik från förpackningsinsamlingen som visar att insamlingssystemet överträffar både Sveriges och EU:s höga återvinningsmål. Livsmedelsföretagens medlemsföretag är starkt bidragande till systemets framgångar. Vår näringspolitiska expert Marie Rydén förklarar.

Sveriges mål är att 65 procent av förpackningarna som sätts på marknaden återvinns till nya produkter. Totalt sett återvanns 67 procent av förpackningarna som sattes på marknaden av FTI:s producenter, till nya produkter 2021 och slog rekord för tionde året i rad. Läs mer på FTI:s hemsida.

Återvinningen är dock olika för de olika materialslagen. Insamlingen av pappersförpackningar från hushållen ökade under 2021 med 9 procent och är nu nära målet på 85 procent. Glasåtervinningen har under många år legat kring det nationella målet på 90%. Insamlingen av plast ökade med 17 procent mellan 2020 och 2021 och landade på 18% men har en bit kvar till det nationella målet på 50 procent. Insamlingen av metallförpackningar delas upp i stål och aluminium och båda kategorierna når sina mål med råge. För stål är målet 70 procent och 90 procent insamlas, för aluminium är målet 50 procent och insamlingen når 72 procent.

– Livsmedelsföretagens medlemmar underlättar för konsumenterna att sortera rätt genom att märka sina förpackningar med sorteringsanvisningar. Många har kommit långt med detta arbete. För att fortsätta denna fina utveckling och få valuta för de pengar som företagen betalar in till FTI så är det viktigt att alla förpackningar får en för konsumenten tydlig sorteringsanvisning, säger Marie Rydén.

I juni i år beslutade regeringen att införa fastighetsnära insamling för alla hushåll för att ytterligare öka återvinning. Arbetet med att genomföra detta startar 1 januari 2024. Inom Livsmedelsföretagen arbetar vi tillsammans med vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope för att vi skall få en harmoniserad märkning för avfallssortering av förpackningar inom EU.

För mer information

Marie Rydén

Näringspolitisk expert