Behåll livsmedelsproduktionen i Sverige

Idag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2016. Livsmedelsföretagen välkomnar exportsatsningen om 5 miljoner årligen till Livsmedelsverket men är oroade för svensk livsmedelsproduktions framtid.

– Vi behöver frigöra potentialen i svensk livsmedelsexport. Därför välkomnar Livsmedelsföretagen satsningen på 5 miljoner årligen till Livsmedelsverket. Samtidigt riskerar 40 miljarder i skattehöjningar på bland annat energi, transporter och att anställa unga försämra företagens konkurrenskraft. Det drabbar i förlängningen livsmedelsproduktionen i Sverige, säger Marie Söderqvist VD Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsindustrin sysselsätter 56 000 personer och är Sveriges fjärde största industrigren. 18 miljarder i skattehöjningar på att anställa unga riskerar att slå hårt mot livsmedelsindustrin. Konjunkturinstitutet pekar på att budgeten hotar 20 000 jobb i Sverige.

– Många har sitt första jobb i Livsmedelsindustrin och var femte anställd i vår bransch är utrikes född. För att vi ska kunna anställa fler unga och bidra till en bättre integration krävs rätt förutsättningar. Inte fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, fortsätter Marie Söderqvist.

Fakta om Livsmedelsindustrin

Omsättning: 175 miljarder kronor
Sysselsatta: 56 000 personer
Export: 70 miljarder
Andel utrikes födda: 20 procent