Avvikande märkning tillåts på redan tryckta förpackningar

Den 13 december började den nya informationsförordningen att tillämpas, vilket innebär en del nya märkningsregler för livsmedel. Nu har Livsmedelsverket kommit med ett viktigt besked: att förpackningsmaterial som är tryckt före den 13 december kan få användas efter detta datum. Detta även om märkningen på förpackningen inte uppfyller informationsförordningen i alla delar. Det som är avgörande är om märkningen innebär en hälsorisk eller risk för att konsumenten blir lurad.

I ett brev till Livsmedelsföretagen skriver Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord bl a:

Kristina Lindahl von Sydow, chef för EU- och branschregleringar på Livsmedelsföretagen välkomnar beskedet.

– Det här gör att företagen slipper kasta förpackningar som innehåller mindre felaktigheter, men som inte innebär någon risk för konsumenterna. Helt i enlighet med proportionalitetsprincipen.

Mindre avvikelser

Det handlar alltså om förpackningsmaterial som tillverkats före den 13 december, och som i alla delar uppfyller de regler som gällde fram till dess, men som på något sätt avviker från de nya reglerna. Livsmedelsföretagen har fått in flera exempel på sådana mindre avvikelser från medlemsföretagen, och enligt Kristina von Sydow kan ingen av dessa sägas utgöra någon risk. Detta bekräftas också i kontakter med Livsmedelsverket och handeln.

– Vi på Livsmedelsföretagen anser exempelvis inte att märkning av allergener enligt de gamla vedertagna reglerna innebär någon risk, även om allergenerna alltså inte framhävs exakt enligt de nya reglerna. Om en allergen däremot inte anges alls är det en tydlig risk, säger Kristina von Sydow.

Livsmedelsverkets besked om förpackningsmaterial, samt det faktum att alla produkter som tillverkats före den 13 december med den gamla märkningen ska få säljas slut, innebär att det under lång tid framöver fullt lagligt kommer att finnas livsmedel i butikerna som märkts enligt de gamla reglerna.

Räcker med telefonnummer

Sedan tidigare har Livsmedelsverket klargjort att det inte heller efter den 13 december kommer att krävas en fysisk postadress som konsumentkontakt på förpackningarna, utan att det precis som dag kommer att räcka med telefonnummer och/eller webbadress. Läs mer

Läs hela skrivelsen från Livsmedelsverket om förpackningsmaterial
Livsmedelsföretagens märkningshandbok
Fakta om informationsförordningen