Danmark vill utvidga djurskyddsmärkning till att omfatta kyckling

Danmark föreslår en utvidgning av sitt system för djurskyddsmärkning av griskött så att märkningssystemet nu även omfattar kött från kyckling. Med utvidgningen införs ett frivilligt system för djurskyddsmärkning av slaktkycklingar för kläckerier, primärproducenter och slakterier. Syftet med systemet är att på frivillig grund främja ett marknadsbaserat djurskydd.

Det danska förslaget har skickats till EU-kommissionen för granskning av huruvida det påverkar handeln inom EU:s inre marknad. Kommissionen och andra medlemsländer har tid på sig fram till den 18 oktober att komma med synpunkter. Från svenskt håll har det nuvarande danska systemet för griskött inte bedömts ha negativa effekter på handeln och det är därför inte troligt att Sverige kommer att ha några synpunkter på den utvidgning av systemet till kycklingkött som nu föreslås.

Du kan läsa det danska förslaget i sin helhet här.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80