Feeder: Så kan Livslyftet lyfta arbetsmiljön och stärka konkurrenskraften på ditt företag

I det senaste avsnittet av Feeder berättar Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Pernilla Lindskog om den spännande satsningen Livslyftet, som kommer att starta 2018 och som det nu går att anmäla sig till. I avsnittet hör du även Staffan Gryting och Björn Erkersson från FM Mattsson berätta om hur det var att delta i tillverkningsindustrins motsvarande satsning Produktionslyftet.

Initiativtagarna till Livslyftet.

Här kan du lyssna på Feeders specialavsnitt om Livslyftet!

Livslyftet är en gemensam satsning från Livsmedelsföretagen, Prevent, Unionen och Livsmedelsarbetareförbundet. Syftet med Livslyftet är att utveckla arbetsmiljö och konkurrenskraft i livsmedelsindustrin och skapa en företagskultur där alla verkar för ständig förbättring för såväl medarbetare som företag. Livslyftet är inspirerat av det framgångsrika nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet inom tillverkningsindustrin.

Uppdatering:

Livslyftet tar en paus för att utvärdera om satsningen är tillräckligt anpassad till livsmedelsbranschens förutsättningar. Efter det kommer Livslyftet återigen att erbjudas företag i branschen. Livsmedelsföretagen arbetar aktivt mot en nollvision för arbetsplatsolyckor i branschen med störst fokus på de mest utsatta delbranscherna slakt, styck, chark och matfågel.