FoodDrinkEurope lanserar manifest om fördelarna med EU:s inre marknad

Branschorganisationen FoodDrinkEuropes manifest ”För en ändamålsenlig inre marknad” beskriver de stora fördelarna som EU:s inre marknad för livsmedel har åstadkommit för industrin och konsumenter. Manifestet pekar samtidigt på behovet av mer politisk uppbackning för att lösa de problem som finns kvar, t ex olika tillämpning av EU-regler och nya nationella regler om t ex ursprungsmärkning.

Manifestet kommer användas i arbetet med att få inre marknadsfrågor högre på den politiska agendan i medlemsländerna, inom nästa EU-kommission (tillträder 2019) och inför valet till Europaparlamentet nästa vår. Påverkansarbetet kommer att ske både i Bryssel och på nationell nivå i varje EU-land, och manifestet har därför översatts till samtliga EU-språk.

Du kan ladda ner och läsa FoodDrinkEuropes inre marknads-manifest här.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80