”Företagen hamnar i nån slags utpressningssituation gentemot handeln”

Hur ser Eva Guovelin och Livs på Livsmedelsföretagen: vän eller fiende? Vilka är de viktigaste frågorna för Livs? Varför är hon så kritisk mot Orkla? Vad beror företagens dåliga lönsamhet på? Har livsmedelsbranschen någon framtid? Det här är bara några av det 30-tal frågor vi ställde till Livs förbundsordförande Eva Guovelin i det senaste avsnittet av Feeder. Läs och lyssna!

Eva Guovelin från Livs och Feeders programledare Daniel Säfström

LYSSNA  PÅ FEEDER

Här kan du lyssna på hela samtalet med Eva Guovelin i Feeder.

VEM ÄR EVA GUOVELIN?

Eva Guovelin, född 1964, är förbundsordförande för fackförbundet Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) sedan 2017. Hon har en bakgrund som klubbordförande på Cloettas anläggning i Ljungsbro, lokalombudsman för avdelning 9 i Linköping och senare förbundsombudsman. 2005 till 2017 var Guovelin tredje ordförande för Livs.

UTVALDA CITAT UR FEEDER MED EVA GUOVELIN

Vilka är de viktigaste frågorna som du och Livs driver just nu?

”Vi hade ju kongress förra året och där jobbade vi fram ett framtidsdokument som handlar om våra jobb och vår framtid. Och då är det mycket livsmedelspolitiken såklart, men det handlar också om kompetensutveckling för våra medlemmar, bra lönesystem, jämställdhet och arbetsmiljö. Så det programmet är ju jätteviktigt i vårt arbete.”

Hur ser du och Livs på Livsmedelsföretagen? Vilken sorts relation har vi?

”Vi samarbetar ju dels inom ramen för industriavtalet med de övriga parterna inom industrin, och i den delen är vi ju väldigt mycket samarbetspartners. I rena förhandlingsfrågor då blir det ju mer ett motpartsförhållande av naturliga skäl.”

Ett stort problem för våra medlemsföretag är att de har låg lönsamhet. Ser Livs det här som ett problem?

”Det finns stora utmaningar för branschen. Som vi ser det är handelns monopolliknande situation ett stort problem, i kombination med handelns egna varumärken. Många av företagen hamnar i nån slags utpressningssituation gentemot handeln. När det gäller de egna varumärkena så konkurrerar man ju mer eller mindre med sig själv och det gör ju att marginalerna förflyttas ifrån våran industri till handlarna.”

Jämställdhetsfrågan var tidigt viktig för dig. Hur är det med jämställdheten i livsmedelsbranschen tycker du?

”Det har ju hänt en del men det finns väldigt mycket mer att göra. Det är fortfarande väldigt uppdelat. Lönemässigt tjänar ju kvinnor som grupp betydligt sämre än männen. Det påverkar ju hela livsinkomsten och också pensionerna, det är ett stort problem. Jag vet också att det förekommer både sexuella trakasserier och sexism i branschen så det finns mycket att jobba med.”

Vilka tror du är de vanligaste missuppfattningarna om Livs bland våra medlemmar?

”Jag tror att det finns en del som kanske inte tror att vi tycker det är bra med starka och lönsamma livsmedelsföretag. Det kan också finnas dem som inte ser att vi faktiskt är de anställdas förening, att vi företräder medlemmarna som jobbar i det här företaget. De tror att vi är någon sorts maktelit från LO-borgen möjligen.”

Lyssna på hela avsnittet av Feeder för att få reda på hur Eva Guovelin och Livs ser på frågor som fack-skeptiska företag, digitalisering (hot eller möjlighet?), kompetensförsörjning, konkurrens från låglöneländer, nyliberalism, självförsörjning, oinsatta politiker och mycket mer!