Hållbara matinnovationer prisas

Local EAT Award är ett nytt pris som uppmärksammar Sveriges bästa lösningar för hållbar och hälsosam mat. Nordic Choice Hotels och Livsmedelsföretagen korar fem regionala vinnare, som går vidare till en nationell final den 27:e maj i samband med EAT Stockholm Food Forum. Vinnaren belönas med 100 000 kronor.

Local EAT Award är en del av initiativet EAT Stockholm Food Forum, som samlar globala ledare inom akademi, politik och näringsliv för att diskutera vägar till en mer hälsosam och hållbar matindustri. Local EAT Award arrangeras i Sverige i samarbete med Livsmedelsföretagen och Nordic Choice Hotels, och delas ut under EAT-konferensen i Stockholm den 27:e maj. Vinnaren får bland annat 100 000 kronor och ett mentormöte med entreprenören och företagaren Petter Stordalen.

– För svensk livsmedelsindustri hänger hållbarhet och hälsa intimt ihop. Initiativet EAT är ett viktigt och intressant forum där vi kan finna gemensamma lösningar på vår tids stora hållbarhets- och hälsoutmaningar, säger Marie Söderqvist VD på Livsmedelsföretagen.

Regionsfinaler i maj

Syftet med tävlingen är att främja lokala företag och eldsjälar som arbetar med hälsosamma, hållbara och lönsamma projekt, tjänster eller initiativ. I både Sverige och Norge ska det koras fem finalkandidater. Regionsfinalerna i Sverige hålls i Östersund, Arlanda, Visby, Malmö och Göteborg i maj. Sökanden från hela landet är välkomna att delta. Alla regionsvinnarna får resa till Stockholm och delta på EAT-konferensen.

– En mer hållbar matindustri kräver att vi tänker nytt i alla led och i det spelar näringslivet en viktig roll. Vi behöver lösningar som svarar på utmaningarna i hela matvarukedjan. Det är många bra initiativ som sker lokalt i Sverige, och de måste lyftas fram. Därför letar vi över hela landet, säger Torgeir Silseth, koncernchef för Nordic Choice Hotels.

Den sökande kan vara allt från en privatperson med ett spännande lokalt initiativ kopplat till hållbar mat, eller lokala företag som har utvecklat en hållbar produkt eller tjänst.

I juryn sitter bland annat Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist och Petter Stordalen. I finalen är det representanter från EAT:s Advisory Board som utgör juryn.