Hur kan livsmedelssektorn möta de globala vattenutmaningarna och bidra till Agenda 2030?

Med utgångspunkt i det globala målet inom Agenda 2030 som handlar om att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla, arrangerar Livsmedelsföretagen ett seminarium tillsammans med SIWI – Stockholm International Water Institute. Syftet är att lyfta fram best practise från livsmedelssektorn.

 

Program

09.00 Hur långt har vi kvar innan vi når det globala målet om rent vatten? Karin Glaumann, programansvarig, Swedish Water House, SIWI

09.15 Vattenförvaltning i Marks and Spencers leverantörskedja, Amanda Curtis, Senior Plan A Environment Manager, Marks and Spencer

09.35 Unilevers vattenstrategi, Jonathan Gill, Global Partnerships & Advocacy Manager, Chief Sustainability Office, Unilever

09.55 Vikten av att agera gemensamt på lokal nivå, Christian Frutiger, Global Head of Public Affairs, Nestlé

10.15 Diskussion

Mer information finns här

När: Onsdagen den 30 augusti 2017

Tid: 09.00 – 11.00

Var: Kungl. Skogs- & Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm

Anmälan: Klicka här för att registrera dig

Kontakt: Karin Glaumann

 

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07