”Industriavtalen måste ligga klart under en procent per år”

Fackens krav orealistiska. Löneökningar runt 3 procent är inte möjliga. Industriföretagens lönekostnader har under flera år ökat snabbare i Sverige än i de flesta av våra viktigaste konkurrentländer. Det krävs nu en lång period av återhållsamma löneökningar för att konkurrenskraften ska kunna förbättras, skriver Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist och övriga VD:ar i industrins arbetsgivarförbund på DN Debatt den 9 december.