Industrins jämställdhetspris till Coca-Cola Enterprises Sverige

Industrins jämställdhetspris 2015 går till Coca-Cola Enterprises Sverige. Priset överräcktes av H.K.H. Prins Daniel under Industridagen i Södertälje på torsdagen, och mottogs av VD Pierre Decroix, Elsa Ekman, produktionschef och Charlotte Larsson, fältsäljschef. Bakom jämställdhetspriset står arbetsgivar- och fackförbund inom industrin.

Juryns motivering lyder:

”Med en mix av internationell diversity management, en progressiv inställning till hur föräldraskap, arbete och karriär kan förenas, en oerhört engagerad ledning, och tuffa krav på resultat har det svenska livsmedelsföretaget med det världskända varumärket skapat ett nytt framgångsrecept, den här gången på jämställdhetsområdet. De riktade satsningarna och de skräddarsydda nätverken har fått kvinnliga medarbetare i företaget att utvecklas och växa. Och att ledningsgruppen nu består av hälften kvinnor, hälften män, skickar ett tydligt budskap till såväl medarbetarna som till omvärlden: Företaget vill ta en ledarroll i utvecklingen mot ett arbetsliv på lika villkor. Industrins jämställdhetspris 2015 går till Coca-Cola Enterprises Sverige AB i Jordbro”.

– Jämställdhet är inte en självklar konsekvens av mångfald, utan det är något vi arbetar målmedvetet med varje dag. Genom planer, mål, ansvar och uppföljning kan vi hela tiden utveckla oss. För vi vet att mångfald ger näring åt engagemang och goda resultat, vilket leder till stolthet och glädje. Jag är mycket hedrad över att vi får Industrins jämställdhetspris och tar med priset till vår organisation som en sporre att utveckla arbetet vidare och bli ännu bättre, säger Pierre Decroix, VD för Coca-Cola Enterprises Sverige.

Jämställdhetsarbetet inom Coca-Cola Enterprises Sverige tog ordentlig fart i ett läge när det slutade fler kvinnor än vad som anställdes. Målet som sattes upp var ambitiöst. Varannan rekrytering ska vara en kvinna.

Och målet uppnåddes snabbt. 2014 var 56 procent av de nyanställda kvinnor. I ledningsgruppen och inom Sales & Marketing är det nu hälften kvinnor. De två senast anställda distriktscheferna är också kvinnor.

Kvinnliga nätverk
Därtill har Coca-Cola Enterprises Sverige startat två nätverk, ett för kvinnliga talanger och ett för de kvinnliga medarbetarna inom produktion och distribution. Och responsen har varit överväldigande, berättar VD Pierre Decroix.

Företaget har också infört ett föräldraprogram, som har gjort det lättare för de anställda, män som kvinnor, att förena arbete med föräldraskap. Flera av de föräldralediga medarbetarna har blivit befordrade under ledigheten.

Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist, som sitter i prisjuryn, är extra glad över att Industrins jämställdhetspris i år gick till ett livsmedelsföretag. Hon vill särskilt lyfta fram ledningens engagemang.

– För att nå resultat på jämställdhetsområdet måste frågan vara förankrad och levande även i den allra högsta ledningen. Det är tydligt att den är det hos Coca-Cola.

Fakta om pristagaren

Coca-Cola Enterprises Sverige AB har 856 anställda och 3,2 miljarder i omsättning (2013) Huvudkontoret och produktionen finns i Jordbro söder om Stockholm. Pierre Decroix är VD sedan 2013. Företaget är en del av Coca-Cola Enterprises.

Fakta om jämställdhetspriset
Industrins jämställdhetspris delas ut till ett industriföretag som har genomfört intressanta insatser för ökad jämställdhet. Juryn består av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom industrin. Priset delades ut första gången 2011.