Inga skenande svenska matpriser

Dagens Nyheter m fl rapporterar att livsmedelspriserna i Sverige ökade 2,2 procent under 2013 och ställer det mot FN:s rapporterade prisminskningar globalt på livsmedel (-1,6 procent) under samma period. Det är därmed lätt att tro att Sverige sticker ut som ett av fåtal länder i världen med stigande livsmedelspriser. Och vad kan det bero på? Har de svenska livsmedelsföretagen och handeln ökat sina marginaler? Svaret är att den jämförelse DN gör är missvisande. FN:s livsmedelsprisvarukorg går att helt enkelt inte att jämställa med den svenska prismätningen av livsmedel.

FN mäter prisutvecklingen på världsmarknaden av fem olika huvudgrupper, framförallt råvarubetonad handel av kött, spannmål, mjölk, frukt och grönt samt socker. Det vill säga, förädlingsgraden på denna livsmedelsvarukorg är mycket låg, näst intill obefintlig.  Det innebär per definition att priset på denna ”korg” rör sig kraftigt över tid. Exempelvis ökade priset på FN:s livsmedelsvarukorg med 17 procent 2010 och 23 procent under 2011. Motsvarande tal var i Sverige 1,4 respektive 1,3 procent. Dessa skillnader illustrerar mycket tydligt det orimliga i att jämföra dessa olika storheter – då som nu. Det är, för att använda ett slitet utryck, som att jämföra äpplen och päron.

Hur var det då med prisutvecklingen av livsmedel 2013? Var Sverige det enda landet i världen med stigande livsmedelspriser? En jämförelse med länderna i vår nära omvärld visar att livsmedelspriserna ökade med 2,4 procent i Eurozonen, drygt 1 procent i Norge eller med hela 5,3 procent i vårt östra grannland Finland. Sveriges ökning på 2,2 procent ter sig plötsligt inte på något sätt extrem utan kvalar snarare in strax under Eurogenomsnittet. Det är att jämföra äpplen med äpplen, även om de svenska är klart godare än de hårdhudade europeiska.

 

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98