Jobben och exporten i en orolig omvärld – en gemensam ekonomiprognos för industrin

Tillväxten i relevanta exportmarknader bromsar in eller ligger kvar på en historiskt låg nivå under 2017. Det innebär stora utmaningar för svensk industri. Samtidigt har arbetskraftskostnaden stigit mer i Sverige än i viktiga konkurrentländer. Det har kostat 120 000 industrijobb på tio år.

Nu är det återigen dags för industrins chefekonomer, Livsmedelsföretagen, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, IKEM samt Teknikföretagen, att ge sin samlade bedömning av läget och utsikterna för industrin i Sverige.

Välkommen till en presskonferens där industrins chefekonomer presenterar en samlad och uppdaterad prognos över den ekonomiska utvecklingen.

Dessutom kommer Unionens chefekonom Lars Jagrén att belysa fackliga perspektiv.

När: Torsdagen 16 november, kl. 10.00
Var: Tim Berners-Lee, Hitech buildning, Sveavägen 9, plan 2, Stockholm
Medverkande: Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen och IKEM – Innovation- och kemiindustrierna, Mats Kinnwall, Industriarbetsgivarna, Mathias Ternell, Jernkontoret, Anders Rune, Teknikföretagen samt Lars Jagrén, Unionen.
Moderator: Per Braconier, Industriarbetsgivarna

Varmt välkomna!

Kontakt:

Carl Eckerdal, chefekonom, 070-497 11 98
Jimmy Sandell, kommunikationschef, 073-355 06 07
Anna Lööf, pressekreterare Teknikföretagen, 072-523 25 80