Livsmedelsindustriseminarium 16 januari 2018

På seminariet ”Från idé till succé” den 16 januari vill Jordbruksverket visa hur företag kan använda forskning och utveckling som en strategi för att nå lönsamhet på nya marknader. Bland talarna återfinns företrädare för Livsmedelsföretagen, svenska regeringen, EU-kommissionen, Hernö Gin, Nestlé, Lantmännen och flera centrala myndigheter.

På livsmedelsindustriseminariet den 16 januari vill Jordbruksverket visa på goda exempel från spännande företag som har forskning och utveckling som en strategi för att nå lönsamhet på nya marknader. Ett exempel på det är Nestlé, ett stort globalt företag med omfattande forskning och produktutveckling. Deltagarna får också ta del av regeringens syn på svensk livsmedelshandels betydelse. Från EU-kommissionen kommer Pierluigi Londero och ger sin syn på den framtida exporten från EU. Vi får också tips om stöd för exporterande företag från näringsdepartementet, Livsmedelsföretagen och Business Sweden. Livsmedelsverket och Jordbruksverket berättar om hur myndigheterna arbetar för en ökad svensk export. Seminariet leds av Charlotte Eklund-Jonsson, RISE, som i sin vardag arbetar med att förena forskning och affärsutveckling i svenska livsmedelsföretag.

VAD?
Några av de spännande programpunkterna under dagen:

 • Livsmedelshandeln och Sverige
  Statssekreterare Oscar Stenström
 • FoU och dess roll i framgångarna för världens största livsmedelsföretag
  Dr Anders Kaspersson, fd FoU-direktör i Nestlékoncernen
 • Från forskning till affär
  Forskningsdirektör Mats Larsson, Lantmännen
 • Livsmedelsstrategin och en historisk satsning på livsmedelsexport
  Johan Krallis Anell, exportsamordnare, Näringsdepartementet
 • Ginvägen från Dala till världskänt varumärke
  Johan Wester, Chief Intelligence Officer, Hernö Gin
 • Vad krävs av Livsmedelsföretagen för 100 miljarder export?
  Lars Appelqvist, VD för Löfbergs Lila och ordförande för Livsmedelsföretagen
  Pierluigi Londero, Head of unit, Agricultural modelling and outlook, DG Agri, Europakommissionen
 • Exportfrämjande aktiviteter och paneldiskussion
  Annica Sohlström, Generaldirektör Livsmedelsverket
  Maria Varnauskas, Business Sweden
  Rasmus Bäckström, Livsmedelsföretagen
  Johan Krallis Anell, exportsamordnare näringsdepartementet
  Leif Denneberg, generaldirektör Jordbruksverket

Här kan du se hela programmet för livsmedelsindustriseminariet.

NÄR?
Tisdagen den 16 januari 2018, kl 09.30–16.00

VAR?
Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

INFO!
Cecilia Koch 036–15 58 94
Eva Jirskog 036–15 51 11