Krisberedskapsveckan har livsmedel som tema

Krisberedskapsveckan genomförs i år 26 september till 2 oktober. Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, förklarar vad du som livsmedelsproducent kan göra för att bli bättre förberedd på kommande kriser.

Patrik Strömer är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen med krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar som särskilda ansvarsområden. Patrik förordnades nyligen att i egenskap av expert ingå i den statliga utredningen om en ny livsmedelsberedskap.

Patrik Strömer:

Det är många saker som kan gå fel i en kris. För att kunna lösa problem är det bra att vara förberedd. Det gäller både hushåll, företag och offentliga organisationer. Årets krisberedskapsvecka har livsmedel som tema. MSB informerar allmänheten och i samarbete med Livsmedelsverket och branschen pågår ett intensifierat arbete för att stärka den svenska försörjningsförmågan.

För den svenska livsmedelstillverkningen har de senaste åren varit extra påfrestande. Ingen del av samhället klarade sig utan pandemins påverkningar, även om just maten var ett område som fungerade väl i jämförelse med andra sektorer. Det fanns mat för alla, samarbetet mellan företag och myndigheter var baserat på respekt och förståelse för situationen och näringslivets flexibilitet för att snabbt kunna lösa nya oväntade problem var imponerande.

En följd av pandemin var ökade priser, inte bara på råvaror utan även energi och förpackningar. Rysslands invasion av Ukraina förstärkte dessa tendenser till helt nya nivåer. Medan Ukraina slåss för sin överlevnad och nationella oberoende, behöver övriga Europa anpassa sig till en ny situation med sanktioner mot Ryssland och Belarus samtidigt som Ukrainas roll som exportör har minskat drastiskt.

Checklista för livsmedelsproducenter

För att ytterligare stärka den svenska beredskapen har Livsmedelsverket fått i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan sättas in i händelse av brist. Tre punkter är extra viktiga:

  1. Vatten. De flesta företag och privatpersoner använder kommunalt vatten. Hur ser det ut i din kommun? Finns det nödvattenplaner? Är ditt företag prioriterat för att kunna fortsätta med livsmedelsproduktion? Ta kontakt med din kommun.
  2. Elektricitet. Energimyndigheten har varnat för att det kan bli elbrist i vinter. Att minska sin egen förbrukning är både ett sätt att minska kostnaderna, men också att hjälpa till för hela samhällets bästa. För att kunna prioritera vilka elanvändare som är viktigast om det uppstår effektbrist finns ett system, Styrel, där sjukhus, offentliga verksamheter, privata företag och hushåll ingår. Nuvarande planering sträcker sig till 2023, och med förändringar både i Sverige och omvärlden behöver nästa period bli så korrekt som möjligt. Även här bör du som livsmedelsproducent kontakta kommunens krisansvarige eller beredskapssamordnare.
  3. Gas. Biogas och naturgas står tillsammans för en liten del av det svenska energibehovet, men det är samhällsviktig verksamhet som berörs. Livsmedelsindustri, kemiindustri och kollektivtrafik påverkas om det blir brist på gas. EU har beslutat om en 15-procentig minskning, men det är lättare att genomföra i länder där gas används till elproduktion och uppvärmning. Livsmedelsföretagen har här tät kontakt med myndigheter och regeringskansliet för att få till stånd bästa tänkbara lösningar på problemet. Använder ditt företag gas, kontakta Livsmedelsföretagen.

Beredskapsveckan 2022 är en påminnelse om vikten av att vara förberedd. I nuvarande situation blir det också en uppmaning till alla, både företag och privatpersoner, att vidta åtgärder som stärker förmågan att fortsätta med sin verksamhet. Det är väldigt svårt med nuvarande elpriser och där behövs långsiktigt hållbara lösningar, men den kommande vintern är viktig att vi redan nu gör allt vi kan för att hålla ut trots påfrestningarna.

Vi klarade pandemin, nu klarar vi vintern 2023!

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert