Livsmedelsföretagen och Livs har växlat avtalskrav

Igår växlade Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet sina krav inför avtalsrörelsen. Att hålla nere nivån på löneökningarna är Livsmedelsföretagens mest prioriterade fråga i avtalsrörelsen. De svenska företagens konkurrenskraft har försämrats under senare år och vi har minskat produktionen av livsmedel. En faktor som tynger är naturligtvis de höga arbetskraftskostnaderna i Sverige och vi behöver därför vara mycket återhållsamma med löneökningar. Konkurrenskraften behöver återställas.

Vi har redan höga ingångslöner i kollektivavtalen med Livsmedelsarbetareförbundet och de ska inte höjas. Det är viktigt för att möjliggöra en differentierad lönesättning som motiverar de anställda till goda insatser. En ökning skulle också höja trösklarna för ett första jobb i industrin. Utöver detta är frågor om effektiv förläggning av arbetstid av stor betydelse för företagen.

Facken inom industrin har gått ut med krav på löneökningar om 2,8 procent. Dessa nivåer är orimligt höga och skulle dessutom strida mot Industriavtalets grundtanke och principer om livsmedelsarbetarna skulle få högre löneökningar än alla andra anställda inom industrin.

Nya avtal ska slutas senast den 1 april 2016.