Livsmedelsföretagen välkomnar principöverenskommelse om etableringsjobb

Igår enades några av Sveriges största arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, inklusive Livsmedelsföretagen och Livs, om att tillsammans verka för att förbättra möjligheten för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, bla genom sk etableringsjobb.

Parterna undertecknar principöverenskommelsen.

Förhandlingarna mellan arbetsmarknadsparterna har pågått under hösten med ambitionen att enas om ett enkelt och effektivt system som ger största möjliga verkan men undviker de återhållande effekter som funnits i tidigare arbetsmarknadspolitiska program och statliga åtgärder. Som en del av överenskommelsen har parterna därför föreslagit ett system med klart lägre etableringskostnader.

Som nästa steg kommer parterna nu att lämna över uppgörelsen till regeringen och förhandla gemensamt. För att principöverenskommelsen ska kunna börja gälla måste staten besluta om ett nytt bidrag, ett så kallat etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning. Målet är att de föreslagna åtgärderna i överenskommelsen ska träda i kraft så fort som möjligt.

– Från Livsmedelsföretagens sida välkomnar vi den här principöverenskommelsen. Arbetsmarknadens parter har tagit ett stort ansvar och nu ser jag fram emot konstruktiva och effektiva förhandlingar med regeringen, säger Anders Canemyr, förhandlingschef och tf vd, Livsmedelsföretagen.

Principöverenskommelsen omfattar i huvudsak följande förutsättningar.

  • Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.
  • Parterna har eftersträvat ett enkelt och effektivt system i syfte att ge största möjliga verkan. Vi vill undvika de återhållande effekter som funnits i nuvarande arbetsmarknadspolitiska program och statliga åtgärder. Parterna föreslår därför ett enkelt system med klart lägre etableringskostnad.
  • Principöverenskommelsen innebär en visstidsanställning, etableringsanställning, under 2 år. En etableringsanställning ska normalt kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren
  • De rikstäckande kollektivavtalen tillämpas avseende etableringsanställningarna utom vad gäller bestämmelserna om lön och lägstalöner.
  • Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8 000 kr.
  • Staten beslutar om ett nytt bidrag, etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.
  • Etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.

För mer information: Anders Canemyr, förhandlingschef och tf vd, 070-640 72 27